Consult
27 december 2017
Een jaar erbij, enkele euro’s erbij?
Een jaar erbij, enkele euro’s erbij?

Een jaar erbij, enkele euro’s erbij?

Jaarloon voor 50-plussers ligt lager bij indiensttreding dan bij uitdiensttreding

De algemene perceptie dat bedienden van 50+ niet meer actief op zoek gaan naar een nieuwe uitdaging en kiezen voor de zekerheid van de huidige job, blijkt niet te kloppen. Zo stellen wij vast dat meer dan 1 op 10 van de vertrekkende bedienden ouder is dan 50 jaar. Hoe komt dit en heeft dit dan ook invloed op hun verloning?

Langer werken met goesting

In de groeiende war for talent zijn oudere werknemers een belangrijke nieuwe doelgroep. Tegelijk beseft de werknemer meer en meer dat hij na zijn 58e jaar nog aan het werk zal zijn. Dan doet hij maar best een job waarin hij zich kan uitleven. Wanneer u dit als werkgever niet kan bieden, zal uw werknemer zijn geluk elders beproeven.

Meerwaarde primeert op anciënniteit

In de profitsector geldt voor bedienden nog altijd de logica: een jaar erbij, enkele euro’s erbij. Maar als de arbeidsovereenkomst afloopt en de werknemer een nieuwe job zoekt, wordt zijn of haar meerwaarde belangrijker dan de anciënniteit. Op dat ogenblik moet de bediende bereid zijn om af te stappen van de anciënniteitsopslag.

Nieuwe oorden, nieuwe voorwaarden

Veranderen van werk is dus opnieuw onderhandelen over loon. En daar zien we net een interessante evolutie. Bedienden jonger dan 30, krijgen bij aanwerving een loon dat liefst 18 % hoger is dan dat van hun collega van dezelfde leeftijdscategorie die  zijn werkgever verlaat.  En voor de bedienden van 50 jaar en ouder, stellen we vast dat het jaarloon bij indiensttreding 11 % lager ligt dan het jaarloon bij uitdiensttreding.  

Motivatie niet enkel op basis van loon

Een medewerker haalt zijn motivatie niet alleen uit het bedrag dat hij elke maand op zijn rekening gestort krijgt. Maar ook de context waarbinnen hij functioneert. Daarom worden naast de samenstelling van het verloningspakket andere aspecten belangrijk. Zoals bijvoorbeeld het aanbieden van continue opleidingen zodat oudere werknemers mee kunnen blijven evolueren. Of de bereidheid om werknemer en takenpakket te rematchen als dat aangewezen is.

In deze context ligt nog een belangrijke taak voor werkgevers om zowel talentvolle mensen aan boord te houden als de ‘jobmobiele’ 50-plusser te verleiden.

Wil u ook een duurzaam personeelsbeleid opstellen? Contacteer ons gerust, wij helpen u graag verder!

Meer weten?

Contacteer ons.