Consult
7 mei 2018
1 jaar Wet Werkbaar en Wendbaar Werk: 4 tips
1 jaar Wet Werkbaar en Wendbaar Werk: 4 tips

1 jaar Wet Werkbaar en Wendbaar Werk: 4 tips

Het is intussen één jaar geleden dat de wet Werkbaar en Wendbaar Werk (WWW), beter gekend als Wet Peeters, werd ingevoerd. Deze wet zou werkgevers en werknemers meer flexibiliteit bieden, met als ultieme doel een beter evenwicht tussen werk en privéleven te vinden.

Acerta bevroeg 1.700 werknemers en concludeerde dat er nog steeds ruimte is voor verbetering. Chantal Schreurs, Senior Legal Consultant bij Acerta Consult, geeft u graag 4 tips om de maatregelen die Kris Peeters heeft genomen nog efficiënter in de praktijk toe te passen.

 

Tip 1: Verleng de mogelijkheid tot het opnemen van gepresteerde overuren tot 1 jaar

Uit onze bevraging bleek dat maar liefst 65% van de werknemers vragende partij is om meeruren of overuren te mogen compenseren, tot één jaar of meer na het presteren ervan. De algemene regel  is de toekenning van inhaalrust binnen het kwartaal na prestatie van overuren. Deze korte termijn is voor veel werkgevers en werknemers niet haalbaar of niet wenselijk. “Tal van sectoren hebben het voor hun ondernemingen al  mogelijk gemaakt  om de gemiddelde arbeidstijd over een jaar te spreiden. Heeft uw sector hierover geen afspraken gemaakt, dan kan u zelf eenvoudig via uw arbeidsreglement deze periode verlengen tot één jaar. Dat jaar kan van 1 januari tot 31 december lopen, maar ook een andere aaneensluitende periode van 12 maanden is perfect mogelijk.”

Tip 2: Wees creatief met glijdende werkuren

53% van de werknemers heeft vandaag nog altijd geen toegang tot glijdende werkuren. Nochtans geeft 71% van de respondenten aan de keuze van glijdende uren belangrijk tot zeer belangrijk te vinden. “Zelfs als er in uw zaak vaste openingsuren zij waarop de arbeidstijd van uw medewerkers is afgestemd, kunnen glijdende werkuren toch nog een optie zijn. Als –bijvoorbeeld-uw werknemer nu bij sluitingstijd de zaak op orde moeten stellen, zou hij ervoor kunnen kiezen deze taak bij aanvang van de werkdag uit te voeren of op het einde van de werkdag en dus vroeger het werk aanvatten of later stopzetten.

Tip 3: Laat werknemers minder werken tijdens rustige periodes en meer tijdens drukke periodes

Als de werkgever voor de werknemer het aantal werkuren per week bepaalt, staat 54% van de werknemers open voor een arbeidsregime dat het toelaat om bepaalde periodes meer te werken en andere periodes minder. “De ‘kleine flexibiliteit’ regeling, staat toe dat werknemers tijdens rustige periodes minder werken dan de overeengekomen arbeidsduur, en meer tijdens de drukkere periodes van het jaar. Deze flexibele uurroosters wisselen elkaar af om uiteindelijk te landen op de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van de werknemers (voor een voltijdse werknemer is dat dus maximum 38 uur per week).”

Nog een groot voordeel bij de toepassing van de kleine flexibiliteit regeling, is de referteperiode die standaard één jaar bedraagt . U kan de arbeidstijd van uw werknemers dus over een jaar spreiden om op het einde van dat jaar de gemiddelde arbeidstijd te bereiken.

Tip 4: Moedig uw werknemers aan om in drukke periodes vrijwillig overuren te doen

Heeft u tijdens drukke periodes behoefte aan extra capaciteit? Moedig uw werknemers dan aan om vrijwillig overuren te doen. Uit onze bevraging blijkt immers dat werknemers openstaan voor een arbeidsregime dat toelaat om bepaalde periodes meer en andere minder te werken. In de praktijk worden deze vrijwillige overuren slechts uitzonderlijk geregistreerd op de payroll.  Ze zijn goed voor nauwelijks 0,11% van alle gepresteerde overuren. “Het beperkte succes van de vrijwillige overuren is mogelijks mee te verklaren vanwege het feit dat ook voor deze uren een overloontoeslag moet worden betaald.”

 

Nood aan meer juridisch advies? Contacteer ons.

Meer weten?

Contacteer ons.