Consult
9 maart 2018
Acerta Consult gaat tijdens Survey Event op zoek naar oplossingen voor uitdagingen arbeidsmarkt 4.0
Acerta Consult gaat tijdens Survey Event op zoek naar oplossingen voor uitdagingen arbeidsmarkt 4.0

Acerta Consult gaat tijdens Survey Event op zoek naar oplossingen voor uitdagingen arbeidsmarkt 4.0

‘Er zijn tekorten op de arbeidsmarkt en het zal alleen maar erger worden.’ Een uitspraak die u vast vertrouwd in de oren klinkt. Om die reden ging Acerta, samen met zijn vast ‘Survey Panel’ en professionals uit de hr-wereld, op zoek naar trends, evoluties en oplossingen voor ‘Arbeidsmarkt 4.0’. De conclusies werden gepresenteerd in een heus ‘live’ event bij Acerta in Leuven op 5 maart 2018 aan een 100-tal stakeholders. Goed nieuws, er zijn oplossingen als u maar anders denkt!

Inzetten op talent binnen en buiten de organisatie

Over één zaak waren beide sprekers het eens: er hebben nog nooit zoveel mensen gewerkt als nu. Sinds half 2013 tekenen we nu elk semester een netto groei op van het aantal werkenden, en dat is een primeur. De krapte op de arbeidsmarkt stond dus geenszins ter discussie. Maar hoe moeten we die krapte aanpakken? Sprekers Luc Sels, rector van de KU Leuven en Chris Wuytens, managing director van Acerta Consult, gaven elk in een korte uiteenzetting van een klein halfuur hun visie op Arbeidsmarkt 4.0.  

Luc Sels presenteerde een indrukwekkende rij cijfers om de huidige krapte te demonstreren en gaf in preview enkele nieuwe prognoses voor de toekomst. Kort samen te vatten als ‘Krap, krapper, krapst’. “We kunnen er iets aan doen”, gaf hij mee, “maar dan moeten we echt gaan inzetten op het activeren van een aantal categorieën (zoals actieve en ‘latente’ werkzoekenden), op een internationale instroom, op levenslang leren …” Zijn focus lag dus voornamelijk op externe oplossingen.

Chris Wuytens spoorde hr-departementen en bedrijven aan om ook binnen de eigen organisatie antwoorden te zoeken voor de arbeidskrapte. “We moeten stoppen met zoeken naar de witte raaf en onze medewerkers zelf ‘maken’, legde hij uit. “Ervoor zorgen dat onze medewerkers zich geen ‘prisoners’ voelen, door ze meer inspraak te geven en meer keuzevrijheid. Zodat ze graag voor ons werken. Nadenken over jobrotatie, over flexibele verloningssystemen, over rematching en levenslang leren. Alleen zo zullen we het verschil maken voor de toekomst.”

Perspectieven vanuit de praktijk

Nadien volgde een panelgesprek met Bart Lambrechts van Carglass, Alain Florquin van de CM en Kurt van Raemdonck van Belgocontrol, en uiteraard ook met de 2 sprekers. Via de Kathoota-app konden de aanwezigen hun stem uitbrengen tijdens het gesprek. De vragen die werden gesteld en druk besproken waren onder andere ‘Wordt vakantie meer pasmunt in de toekomst’, ‘moeten we ophouden met zoeken naar een witte raaf’ en ‘wat vindt u van het recht op een individueel trainingsbudget’. Hier passeerden nog enkele interessante inzichten de revue, zoals de nood aan snellere selectieprocedures, inzetten op leerbereidheid van mensen in plaats van op snel evoluerende technische kennis, medewerkers écht verantwoordelijk maken voor hun eigen job, werken aan interne mobiliteit …

U bent aan zet

Tijdens de verschillende interventies kwamen diverse oplossingen naar boven. En werd het duidelijk dat hr-professionals het roer behoorlijk moeten omgooien om de uitdagingen van Arbeidsmarkt 4.0 aan te kunnen. Bent u er klaar voor?

Meer weten over het survey panel?

Contacteer ons.