Consult
25 juli 2017
Cash for Car of cash for congé?
Cash for Car of cash for congé?

Cash for Car of cash for congé?

Feedback survey panel

Stel, uw werknemer mag zelf zijn loonpakket samenstellen. En stel dat die werknemer een bedrijfswagen heeft die hij ook voor privéverplaatsingen mag gebruiken. Zou die dan geïnteresseerd zijn om die wagen in te ruilen tegen een vergoeding ter grootte van ongeveer de helft van het leasebudget? Het merendeel van ons panel meent dat hun werknemers hierin niet geïnteresseerd zijn. Flexibele verloning vinden ze daarentegen wel cruciaal.  

 

73 % van de respondenten vindt het belangrijk dat hun werknemers keuzes kunnen maken over het eigen loonpakket, over de verhouding loon, vrije tijd en extralegale voordelen. Toch laat slechts 14 % onder hen toe dat hun werknemers (of een deel ervan) hun loonpakket gedeeltelijk zelf invullen. Maar van zij die deze mogelijkheid nog niet aanbieden wil liefst 36 % dit binnenkort wel gaan doen.

 

Cash for car

Een van de opties die u aan uw werknemers kan voorstellen voor de samenstelling van zijn loonpakket, is een bedrijfswagen. Die zijn praktisch én financieel interessant, waardoor ze de voorbije jaren almaar populairder zijn geworden. Maar tijden veranderen. Steden werken mobiliteitsplannen en/of lage-emissiezones uit, er is rekeningrijden, files kosten pakken geld (en tijd) ... Het ‘mobiliteitsbudget’ is hiervan het resultaat. We moeten mobiliteit ruimer zien dan de auto. Werknemers met een bedrijfswagen moeten ervoor kunnen kiezen om die bedrijfswagen in te leveren voor een alternatief. Het goedgekeurde mobiliteitsbudget van de regering voorziet een omzetting in loon dat een interessante (para)fiscale behandeling geniet.

 

Cash for congé

Ook interessant in de discussie over gepersonaliseerde loonpakketten is de link loon-vakantie. De mogelijkheid om cash loon in te ruilen voor extra vakantiedagen scoort zelfs het hoogst van alle alternatieve looninvullingen: 70 %. En ook de omgekeerde beweging lijkt sommigen interessant: minder vakantie voor meer loon zal voor 50 % van de respondenten in de top 3 staan van de door werknemers gekozen invulling van hun budget.

 

War for talent

Steeds meer bedrijven zullen in de toekomst ruimte geven aan hun werknemers om een deel van hun loonpakket zelf in te vullen – binnen een gegeven loonkost natuurlijk. Dit is een logische evolutie. Uit onze onderzoeken blijkt dat het aanbieden van deze mogelijkheid leidt tot meer betrokken werknemers, een betere uitgangspositie in het gevecht voor nieuw talent en tot een grotere retentie van werknemers. Belangrijke meerwaarde in  deze tijd waarin talent terug schaarser wordt.

Meer weten?

Contacteer ons.