Consult
6 februari 2017

Continue feedback i.p.v. jaarlijkse evaluatiegesprekken

De traditionele formule van feedbackgesprekken is toe aan een upgrade. Dat kan niet anders want de hele arbeidscontext is geëvolueerd: de chef werd een coach, knelpuntberoepen zijn legio en de War for Talent is gaande. Me @MyBest© van Acerta verschuift de focus van terugblik naar toekomst,  van verbeterpunten naar talenten en van één keer per jaar naar continu. De bedoeling: tevreden medewerkers, tevreden klanten en dus ook een tevreden ondernemer.

Feedback is belangrijk

We hebben allemaal nood aan feedback. Daarom houden de meeste ondernemingen nog altijd functionerings-/beoordelings-/evaluatiegesprekken. Meestal gebeurt dat op de traditionele manier: een 1 op 1 terugblik op het voorbije jaar die resulteert in ontwikkelpunten voor het komende jaar.
Het vraagt best wel tijd en energie om de jaarlijkse feedbackmomenten zo te organiseren. En toch ... het blijft een beetje een verplicht nummertje en de return kan zeker beter.

Talent based performance management met Me @My Best©

Acerta werkte een methodiek uit ter ondersteuning van een nieuwe feedbackcultuur bij werkgevers: Me @MyBest©. Aangezien u toch investeert in feedback, is het misschien tijd om even stil te staan bij uw aanpak. Waarom bij waardevolle medewerkers blijven hameren op die enkele ontwikkelpunten? U zou zoveel meer bereiken als u samen met hen zou kijken naar hun talenten en hoe ze die in de toekomst beter kunnen laten floreren binnen uw onderneming. Talenten kan je hard maken via een TMA Talentenanalyse  of via een  kwalitatieve aanpak: succesverhalen sprokkelen en samen bekijken hoe die herhaald en misschien zelfs nog verbeterd kunnen worden. Het werkt zoveel motiverender. Ineens is er ook geen reden meer om al dat positieve op te sparen tot er weer een jaar om is. Kortere cycli dus, ook dat komt beter overeen met hoe uw onderneming werkt.

Me @my best©, de kracht van feedback:

  • Terugblik - > toekomst
  • Verbeterpunten -> talenten
  • Jaarlijks -> korte cycli

Ook interesse om met goede feedback meer te halen uit het talent dat u in huis heeft?

Meer weten?

Contacteer ons.