Consult
28 april 2017
Dag van de Arbeid: een dagje vrij?
Dag van de Arbeid: een dagje vrij?

Dag van de Arbeid: een dagje vrij?

Waarschijnlijk presteert u op 1 mei, de Dag van de Arbeid, geen 8 uur op een dag zoals gewoonlijk. De invoering van de achturige werkdag ligt dan ook aan de grondslag van deze feestdag. Maar hoeveel werken wij nu eigenlijk? Wij bekeken de cijfers van 2012 tot 2016 bij 240 000 werknemers en zochten uit waar de ‘niet benutte’ werktijd naartoe gaat.

We presteren minder dan 3/4e van de arbeidstijd

De aanvaardbare werktijden zijn op sectorniveau vastgelegd in de wetgeving of cao’s . De gemiddelde voltijdse arbeidsduur bedraagt in de meeste bedrijven 38 uur per week. Banken en verzekeringsmaatschappijen kennen sinds begin de jaren 2000 een 35-urige werkweek. Uiteraard werkt niemand 100 % van de wekelijkse arbeidsduur die een werknemer theoretisch zou moeten presteren. Momenteel is dit minder dan 3/4e van de arbeidstijd en dit daalt nog steeds.

Vakantie, feestdagen en arbeidsduurvermindering

Belgische voltijdse werknemers hebben gemiddeld 10 wettelijke feestdagen en krijgen 20 dagen wettelijke vakantie. In sommige sectoren of ondernemingen krijgt de werknemer bijkomende vakantiedagen  (bv. bij het bereiken van een aantal jaren anciënniteit) of geniet de werknemer extralegale feestdagen (bv. van het Gewest of de Gemeenschap). Hieruit volgt dat 1 op 3 werkafwezigheden aan vakantie of het genieten van een feestdag toe te schrijven zijn.
Daarnaast kan u ervoor kiezen om bijvoorbeeld als de arbeidsduur gemiddeld op jaarbasis 38 uur per week bedraagt, een alternatieve invulling te realiseren door meer uren te presteren op weekbasis maar via extra vrij dagen de arbeidsduur op 38 uur te brengen. De voltijdse werknemers die werken in een arbeidsregime met dagen arbeidsduurvermindering hebben gemiddeld  10 dergelijke dagen.

Ongeval en ziekte

De tweede belangrijkste reden voor niet-werken is meteen ook de minst aangename. Niet kunnen werken doordat de gezondheid het belet, is voor niemand prettig. Toch is dat 1 op 4 keer de reden waarom iemand niet werkt en helaas blijft dat aandeel met de jaren stijgen. De aanpak van deze actuele problematiek kreeg recent, onder andere met het wetgevend werk rond bevordering van re-integratie, een flinke duw in de rug. 

Beter voorkomen dan genezen

Met afspraken over arbeidstijden, vakantie en verloven zoeken we voortdurend, en dus niet alleen op 1 mei, de balans tussen werk en privé. Slimmer werken kan ook leiden tot meer evenwicht, maar hierbij is hét grote stoorelement vandaag ziekte. Iedereen heeft er dan ook alle baat bij om ziekte te voorkomen. Als zowel u als uw werknemers daarop inzetten door maximale aandacht te besteden aan welzijn, waardering, beweging, ergonomie, regelruimte, … zal niet-werken hopelijk weer vooral over welverdiende vakantie gaan.

Meer weten?

Contacteer ons.