Consult
17 mei 2018
De fiscus fixeert een “proportionaliteitsbeginsel” voor de warrants
De fiscus fixeert een “proportionaliteitsbeginsel” voor de warrants

De fiscus fixeert een “proportionaliteitsbeginsel” voor de warrants

Vorig jaar vergeleek ACERTA het bonusbeleid in 2017 met dat van 2016 op basis van de payrollgegevens van meer dan 40.000 aangesloten werkgevers. Uit dit onderzoek bleek onder meer dat het aanbod van warrants binnen ondernemingen in 2017 met maar liefst 44% gestegen is ten opzichte van 2016.

ACERTA stelt vast dat voor 2017 een gemiddeld bedrag van 7.565 euro (bonussen) uitgekeerd werd in warrants. Nu wordt er in een fiscale ruling (“ruling 2017.934”), van toepassing op prestaties geleverd vanaf 2018, echter paal en perk gesteld aan wat de fiscus als “proportioneel” beschouwt. De fiscus geeft namelijk aan dat maximaal 20 % van het jaarloon in warrants kan uitgekeerd worden.

Het jaarloon wordt daarbij als volgt omschreven: de maandelijkse brutobezoldiging (x maanden), een 13de maand en de variabele brutobezoldiging. Het bedrag aan warrants dat aan een werknemer wordt toegekend, mag volgens de ruling dus niet hoger zijn dan 20% van dit jaarloon.

Een concreet voorbeeld:

Maandelijkse brutobezoldiging aan 100%* 4.500
X 12,92 58.140
13de maand 4.500
Variabele brutobezoldiging 2.500
TOTAAL 65.140
Begrenzing (20% ruling fiscus) 13.028

*deze bedragen zijn voor aftrek van de sociale zekerheidsbijdrage van de werknemer en exclusief patronale sociale zekerheidsbijdragen

Deze verduidelijking van de fiscus is niet wettelijk vastgelegd, maar geeft een duidelijke richting van wat als “disproportioneel” wordt aanzien.  

Meer weten?

Contacteer ons.