Consult
19 april 2018
De lente is in het land. Afgelopen met het weerverlet! Of toch niet?
De lente is in het land. Afgelopen met het weerverlet! Of toch niet?

De lente is in het land. Afgelopen met het weerverlet! Of toch niet?

Koning Winter heeft het land schijnbaar verlaten en plaatsgemaakt voor de lente. U zou dus denken dat alle arbeiders die buiten werken opnieuw aan de slag kunnen gaan en blijven. Of toch niet? Weerverlet kan ertoe leiden dat de werkzaamheden tijdelijk stilliggen. Niels Van Hellemont, teamleader bij Acerta BPO (Business Process Outsourcing), vertelt welke criteria gehanteerd worden om te bepalen of er al dan niet sprake is van weerverlet.

Tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer

In de volksmond noemt men deze maatregel ‘weerverlet’, officieel spreken we van ‘tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer’. Denk maar aan het klassieke beeld van werven die er verlaten en mistroostig bijliggen tijdens de winter of bij zware regenval. In de praktijk gaat het vaak om regen en vorst/sneeuw die het werk onmogelijk maken, maar dat zijn zeker niet de enige redenen die weerverlet mogelijk maken.

Tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer kan ingeroepen worden voor arbeiders*, uitzendkrachten en leerlingen met een alternerende opleiding wanneer de weersomstandigheden van die aard zijn dat het werk onmogelijk wordt. Volgende voorwaarden moeten gelijktijdig vervuld zijn:

  • Het moet gaan om ongunstige weersomstandigheden:  regen, vorst, sneeuw.
  • De weersomstandigheden moeten van die aard zijn dat zij de uitvoering van het werk onmogelijk maken. Wanneer de werkzaamheden door het slechte weer enkel bemoeilijkt worden of het rendement daalt, kunt u geen tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer invoeren.
  • Er moet een rechtstreeks oorzakelijk verband bestaan tussen het slechte weer en de werken.

We verduidelijken dit met enkele voorbeelden:

  • Door vorst en sneeuw wordt het onmogelijk om nog metselwerken of ruwbouwwerken uit te voeren.
  • Door hevige regen kan een firma die wegmarkeringen aanbrengt, ten gevolge van een nat wegdek, de werkzaamheden niet uitvoeren.
  • Ramenwassers die door hevige regen & wind hun werkzaamheden niet correct en op een veilige manier kunnen uitvoeren.

Ook bij extreem hoge temperaturen

Uit bovenstaande voorbeelden merkt u dat weerverlet zich dus zeker niet beperkt tot de bouwsector, ook andere sectoren kunnen hier gebruik van maken indien aan bovenstaande criteria werd voldaan (én uiteraard de nodige formaliteiten naar de RVA toe volledig en tijdig vervuld werden).

We hadden het hierboven ook al over de lente en hoe klaarblijkelijk betere weersomstandigheden om de hoek loeren, waardoor weerverlet niet meer van toepassing is tot het weer herfst wordt. Niets is echter minder waar. Uiteraard kan het ook tijdens de zomermaanden fel regenen en stormen, maar een minder gekend fenomeen is ook dat van de aanhoudende hitte. Als het de temperatuur dusdanig hoog wordt dat het werk onmogelijk wordt om uit voeren, dan geeft dat eveneens aanleiding tot tijdelijke werkloosheid.

Bent u niet zeker of uw situatie effectief aanleiding geeft tot weerverlet? Dan kunt u beroep doen op de expertise van uw contactpersoon bij Acerta BPO, of neemt u best contact op met de RVA.

*Studenten kunnen niet tijdelijk werkloos worden gesteld zolang ze studies met volledig leerplan volgen (behalve tijdens de maanden juli, augustus en september volgend op het einde van hun studies, indien ze nog verbonden zijn door een studentenovereenkomst)

Meer weten?

Contacteer ons.