Consult
26 april 2018
31% minder ontslagen door ‘overmacht wegens medische redenen’ dankzij nieuwe re-integratiewetgeving
31% minder ontslagen door ‘overmacht wegens medische redenen’ dankzij nieuwe re-integratiewetgeving

31% minder ontslagen door ‘overmacht wegens medische redenen’ dankzij nieuwe re-integratiewetgeving

De re-integratiewetgeving: een succesvol eerste jaar?

Het percentage contracten dat een einde kent omwille van ‘overmacht wegens medische redenen’ is sinds de recente wijziging van de re-integratiewetgeving (van toepassing sinds 1 december 2016) gedaald met maar liefst 31,4%.

Na analyse van middellang ziekteverzuim bij werknemers in dienst bij meer dan 40.000 werkgevers uit de private sector, stellen we vast dat het middellang ziekteverzuim stabiel blijft t.o.v. 2016. Tegelijkertijd stijgt het percentage van werknemers in een traject van progressieve werkhervatting. De re-integratiewetgeving lijkt dus een succesvol eerste jaar achter de rug te hebben, maar we zijn er nog niet helemaal.

50% meer progressieve werkhervattingen

De daling van contractbeëindiging wegens ‘overmacht medische redenen’ manifesteerde zich niet enkel tegenover 2016 (-31,4%), maar ook tegenover alle vijf de voorgaande jaren (-19,3%).

Toch kunnen we - louter op basis van deze cijfers - niet met zekerheid zeggen of de wetgeving re-integratie langdurig zieken het voorbije jaar succesvol is geweest.

Naast het verminderen van ontslagen wegens medische overmacht, had deze wetgeving immers vooral als doel om de re-integratie van langdurig zieke werknemers structureel te versnellen. We kunnen de re-integratiewetgeving dus maar als succesvol beschouwen als ze die progressieve werkhervatting ook effectief een boost geeft.

En jawel, ook het aantal werknemers dat progressief het werk herneemt is in 2017 t.o.v 2014 met bijna 50% toegenomen.

Stabiel middellang ziekteverzuim

Onze cijfers tonen aan dat het middellang ziekteverzuim (dus langer dan 1 maand en korter dan 1 jaar) nagenoeg stabiel blijft t.o.v. 2016, zelfs in de onderlinge verschillen. Zo zijn de percentages middellang ziekteverzuim lager voor bedienden dan voor arbeiders, lager bij mannen dan bij vrouwen en komt er meer middellang ziekteverzuim voor in de social profit dan in de profit. In cijfers vertaald: voor alle werknemers samen geldt een ziekteverzuimpercentage van 1,7%. Voor mannelijke bedienden geldt 0,8% en voor vrouwelijke arbeiders 3,2%.

Maar we zijn er nog niet helemaal …

Van alle werknemers die kort of middellang ziek zijn, herneemt 1,58% het werk progressief. We zijn er helaas nog niet helemaal. Zowel werkgevers als werknemers moeten blijvend inspanningen leveren door in te zetten op o.a. flexibiliteit en rematching.

Uiteraard kan Acerta u als werkgever begeleiden in het realiseren en optimaliseren van re-integratietrajecten.
Wij geloven in een integrale aanpak die inspeelt op preventie, re-integratie en nazorg:

  • Preventie: creëer een motiverende bedrijfscultuur die de talenten van elke werknemer optimaal laat renderen.
  • Re-integratie: verhoog de kansen op een succesvolle terugkeer van uw medewerkers door een snelle start van een re-integratietraject.
  • Nazorg: vermijd duur ziekteverzuim door het proactief monitoren en meten van risicofactoren.

Wilt u meer advies? Contacteer ons gerust met uw vragen. Tijdens een uitgebreid intakegesprek analyseren we samen met u de context om zo een gepersonaliseerde aanpak voor te stellen.

Meer weten?

Contacteer ons.