Consult
24 juli 2017
De vergrijzing, een kans voor de arbeidsmarkt?
De vergrijzing, een kans voor de arbeidsmarkt?

De vergrijzing, een kans voor de arbeidsmarkt?

Belgische bedrijven werven dubbel zoveel 55-plussers aan

We worden met zijn allen ouder en werken langer. Bovendien neemt het tekort aan talent toe. En hoe vervangt u nu uw trouwe werkkrachten die met pensioen gaan? Wij stelden aan de hand van onze cijfers van meer dan 40 000 werkgevers vast dat Belgische bedrijven in een periode van 5 jaar dubbel zoveel 55-plussers aanwerven. Opvallend is dat vooral vrouwen een inhaalbeweging maken. Ook Waalse bedrijven verkleinen hun achterstand op het nationale gemiddelde.

Oud maar niet out

In de periode van 2011 tot 2016 wierven Belgische bedrijven 74 % meer vrouwelijke 55-plussers aan. Dit is een sterke stijging in vergelijking met slechts 30 % bij de mannen.

We merken ook regionale verschillen. Zo hadden Wallonië en Brussel tegenover Vlaanderen een achterstand in te halen wat de instroom van oudere werknemers betreft. Daar wordt de kloof nu stilaan gedicht met 95 % meer aanwervingen van 55-plussers.

 

Wanneer ondernemingen oudere werknemers aanwerven, halen ze ervaring in huis. De 55-plussers onderscheiden zich ook in flexibiliteit op het vlak van mobiliteit. Dat maakt de oudere medewerkers een interessante categorie om aan te werven. Toch is de aanwerving van 55-plussers slechts goed voor gemiddeld 6 % van alle aanwervingen. Dit blijft een laag cijfer in vergelijking met het aanwervingspercentage van jongere generaties. Als we langer werken serieus nemen en als we rekening houden met de vergrijzing, dan weten we dat er nog werk aan de winkel is.

 

Jongeren de dupe?

Omgekeerd stellen we bij jongeren onder 25 een procentuele daling aanwervingen vast. Toch kunnen we daar niet uit concluderen dat de jongeren het slachtoffer zouden zijn van de populairder wordende oudere collega. Dat hun aandeel in de instroom daalt, heeft enerzijds te maken met de vergrijzing van de arbeidsmarkt. Verhoudingsgewijs zijn jongeren in aantal met minder dan hun oudere collega’s. Het is dus een goede zaak dat ouderen een belangrijk aandeel gaan vormen in de totale aanwervingen. Anderzijds toont ons Talent Pulse-onderzoek aan dat  jongere medewerkers minder snel geneigd zijn om op zoek te gaan naar een nieuwe job.

 

Oplossingen voor de war for talent

Steeds meer werkgevers komen tot de vaststelling dat 55-plussers de schaarste op de arbeidsmarkt voor diverse profielen kunnen invullen. In deze zoektocht naar talent is ook een interne rematch van talenten essentieel. Bij zo een rematch kan u samen met uw werknemer op zoek gaan naar de mogelijkheden voor jobrotatie die open liggen binnen de organisatie. Hierbij houdt u best rekening met de talenten van de medewerker en de doelstellingen van het bedrijf.

Meer weten?

Contacteer ons.