Consult
12 oktober 2017
Deeltijdse werknemers: waar moet u zoal op letten?
Deeltijdse werknemers: waar moet u zoal op letten?

Deeltijdse werknemers: waar moet u zoal op letten?

Werft u binnenkort een deeltijdse werknemer aan? Houd er dan rekening mee dat er sinds 1 oktober 2017 nieuwe regels gelden rond de opmaak van de arbeidsovereenkomst en het arbeidsreglement.

Deeltijdse arbeidsovereenkomst vóór 1 oktober

Voordien volstond het dat het contract naast de verplichte vermelding van de deeltijdse tewerkstellingsbreuk (bv 19/38) aangaf of de werknemer volgens een vast uurrooster (wekelijks dezelfde dagen en uren) dan wel een veranderlijk uurrooster zou werken (wijzigende werkroosters die u vooraf bekendmaakt). Voor de eigenlijke uurroosters kon u eenvoudig verwijzen naar het arbeidsreglement dat alle uurroosters verplicht behelst.

Deeltijdse arbeidsovereenkomst na 1 oktober

Of uw medewerker telkens op dezelfde dagen werkt met eenzelfde uurrooster (vast werkrooster) dan wel volgens een wisselend uurrooster (variabel werkrooster) speelt vanaf 1 oktober een grote rol in de opmaak van het contract.

Deeltijdse arbeid volgens een vast uurrooster

Voortaan neemt u in de arbeidsovereenkomst steeds het vaste werkrooster op. Ook wanneer uw deeltijdse medewerker volgens een wisselend rooster werkt dat zich om de zoveel weken herhaalt, de zogenaamde tewerkstelling volgens een cyclus, wordt deze tewerkstelling als vast deeltijds beschouwd. Bij deze vorm van tewerkstelling neemt u dus ook de verschillende werkroosters op in de arbeidsovereenkomst en geeft u daarnaast ook duidelijk aan wanneer een cyclus start.

Bijvoorbeeld:

Deeltijdse arbeid volgens een variabel uurrooster

Leent de activiteit in uw onderneming zich er niet toe om volgens een vast werkrooster te werken dan bieden variabele uurroosters die u in regel 5 dagen voor de aanvang van het werkrooster bekendmaakt, uitkomst.

Dit type deeltijds contract dat op 1 oktober of later van start gaat, mag geen enkel werkrooster vermelden maar verwijst voor de variabele tewerkstelling en de bekendmaking ervan naar het arbeidsreglement.

Overgangsfase voor bestaande contracten

Voor de lopende overeenkomsten heeft u nog even respijt dankzij een overgangsperiode tot 1 april 2018. Maar er is geen ontkomen aan: op 1 april 2018 mogen (en moeten) enkel nog de vaste werkroosters in de deeltijdse arbeidsovereenkomst vermeld staan.

Voor alle duidelijkheid: alleen voor deeltijdse contracten dringt een aanpassing zich op, voor de voltijdse contracten wijzigt er niets.

Arbeidsreglement

Het al dan niet opnemen van de werkroosters in de arbeidsovereenkomst heeft ook een weerslag op de verplichtingen naar het arbeidsreglement toe. De belangrijkste vereenvoudiging bestaat erin dat de administratieve rompslomp van alle mogelijke variabele uurroosters op te nemen in het arbeidsreglement plaats ruimt voor een eenvoudig tijdskader. Eerstdaags gaan we hier dieper op in. Houd de nieuwsberichten dus in het oog.

Meer weten?

Contacteer ons.