Consult
3 oktober 2018
Economische werkloosheid: wat zijn uw verplichtingen?
Economische werkloosheid: wat zijn uw verplichtingen?

Economische werkloosheid: wat zijn uw verplichtingen?

Enkele jaren terug werd er volop geijverd om economische werkloosheid, die alleen voor arbeiders gold, ook toepasbaar te maken op bedienden maar hier heeft u een aantal voorafgaandelijke toelatingen voor nodig. Intussen blijkt tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen stilaan een irrelevant begrip te worden en dat in alle sectoren. Slechts een half procent van alle werkbare dagen wordt niet gepresteerd omwille van economische werkloosheid. Toont uw planning dat er in de toekomst toch een periode met minder klanten of minder werk aankomt? Of werd er een groot project geannuleerd of uitgesteld? Dan is economische werkloosheid waarschijnlijk de beste oplossing om deze periode te overbruggen. Voor u hier echter beroep op kan doen, moet u wel aan een aantal verplichtingen voldoen. Stefaan Vos, Proces Manager BPO,  geeft u een stappenplan.

1. Kennisgeving

U kan uiteraard geen economische werkloosheid inroepen zonder uw werknemers in te lichten. Als werkgever heeft u de plicht aan uw medewerkers te melden dat er een periode van tijdelijke werkloosheid is aangevraagd en dat zij eventueel dienen te stempelen. Dit moet minstens zeven kalenderdagen voor de startdatum van de periode gebeuren, de dag van kennisgeving en de startdatum  niet inbegrepen.

2. Mededeling aan de RVA

De dag dat u uw medewerkers inlicht, moet u ook een voorafgaandelijke mededeling aan de RVA bezorgen. Deze mededeling verstuurt u naar het werkloosheidsbureau van de locatie waar uw organisatie gevestigd is, via de website van de sociale zekerheid.

3. C32a documenten aanvragen

Elke medewerker die tijdelijk werkloos wordt gesteld, moet een C32a document ontvangen, ten laatste op de eerste effectieve werkloosheidsdag van de maand. Dit  is een document met een rooster waar de medewerker tijdens de periode van economische werkloosheid het vakje kleurt als hij/zij werkt en blanco laat als hij stempelt.

4. Validatieboek aanmaken

U zal ook een validatieboek moeten aanmaken waarin u de identiteitsgegevens bijhoudt, de betrokken maand invult en het nummer van het C32a-formulier vermeldt. Dankzij het validatieboek weet de uitbetalingsinstelling wanneer de werknemer gestempeld heeft en welk document hij dient aan te bieden om zijn uitkering te kunnen ontvangen.

5. Loonverwerking

Ook de loonverwerking gebeurt anders tijdens economische werkloosheid. Zo dient u bij het doorsturen van de lonen een specifieke code te gebruiken voor de dagen dat de werknemer gestempeld heeft.

6. Melding van de 1ste effectieve dag werkloosheid

U bent elke maand verplicht om per werknemer de eerste dag dat deze stempelt te vermelden aan de RVA, ten laatste de eerste werkdag na deze eerste stempeldag. Bent u van plan meerdere maanden economische werkloosheid in te voeren? Dan dient deze melding elke maand opnieuw te gebeuren.

 

Staat u ondanks de heropleving van de economie toch voor de beslissing economische werkloosheid in te roepen en heeft u hier nog vragen over? Contacteer ons.

Meer weten?

Contacteer ons.