Consult
12 mei 2017
Educatief verlof Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Educatief verlof Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Educatief verlof Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Opgelet, de deadline voor schooljaar 2015-2016 nadert!

Wanneer uw werknemers educatief verlof opnemen, moet u hen het normaal (eventueel begrensd) loon doorbetalen.

U kan ten vroegste na het einde van het schooljaar een aanvraag indienen tot terugbetaling voor alle werknemers die educatief verlof opnemen. Nu het schooljaar 2015-2016 gepasseerd is, kan u uw aanvraag tot terugbetaling met betrekking tot dit schooljaar indienen.

De termijn voor het indienen van deze aanvraag worden steeds strikt nageleefd en verschilt, sinds de overgang van de bevoegdheden, naargelang het gewest.

Voor het Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de termijn voor het indienen van het dossier voorlopig één jaar gebleven. Concreet betekent dit dat voor deze gewesten het dossier dat betrekking heeft op schooljaar 2015-2016 moet worden ingediend vóór 30 juni 2017. Op die datum moet het volledige dossier bij het Waalse of Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn toegekomen. Bent u te laat, dan zal u ook geen terugbetaling kunnen bekomen.

Voor het schooljaar 2016-2017 zal het Waals Gewest de termijn inkorten tot 31 maart 2018. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wijzigt voorlopig niets aan de deadline.

Voor het Vlaams Gewest is de deadline reeds gepasseerd. De uiterste datum, voor het Vlaams Gewest, om de aangifte voor het schooljaar 2015-2016 te doen, was 31 december 2016.

De aanvraag tot terugbetaling moet in één keer gebeuren voor al uw werknemers samen. Dat betekent dat u geen afgifte kunt doen zolang er nog één werknemer is die bv. Zijn tweede zit nog niet heeft afgelegd of niet alle (originele) attesten aan u heeft bezorgd.

Sinds het schooljaar 2014-2015 is er in Wallonië en Brussels Hoofdstedelijk Gewest nog maar één forfait voor de terugbetaling van een uur betaald educatief verlof toegepast worden. Dit forfait bedraagt 21,30 euro per goedgekeurd uur educatief verlof.

Nu de deadline voor de aangifte nadert, geven wij u dan ook graag een beknopt overzicht van de regelgeving in zijn huidige vorm in een e-magazine

 

Meer weten?

Contacteer ons.