Consult
21 juni 2016
"Een goede coach is niet per definitie de coach van de winnaar"
"Een goede coach is niet per definitie de coach van de winnaar"

"Een goede coach is niet per definitie de coach van de winnaar"

Paul Van den Bosch, coach van Sven Nys, inspireerde werkgevers tijdens een interactieve workshop over de parallellen tussen coaching in de sport- en de bedrijfswereld. 

Vanuit een lange carrière als coach van topatleten zoals Sven Nys, legt Paul Van Den Bosch de succesfactoren uit die zowel de coach als de pupil moeten bezitten om tot een gezamenlijk succes te komen. Met de woorden van wijlen Mon Van den Eynde, coach van Ivo Van Damme die tweemaal zilver behaalde op de Olympische Spelen van Montreal, “de trainer maakt de atleet en de atleet  maakt de trainer”, maakt Paul duidelijk dat er steeds een wisselwerking nodig is tussen de coach en de coachee. Paul ziet dan ook een duidelijke link vanuit de coaching in de sportwereld naar de coaching in de bedrijfswereld, zeker in een tijdperk waarin  ‘change en transformatie’  meer dan ooit aan de orde zijn.

Talent

Succesvolle sporters bezitten een aangeboren talent dat ze verder ontwikkelen door de lat steeds hoger te leggen. Zowel de sporter als de coach moeten erover waken dat de verwachtingen realistisch blijven, anders gaat de pupil letterlijk en figuurlijk onderuit.
Hetzelfde geldt voor het bedrijfsleven. De rol van de coach is om het juiste talent aan te trekken, dikwijls via assessments, en daarnaast een omgeving te creëren waarin dit talent tot ontwikkeling kan komen. Vaak krijgt men te kampen met tijdsdruk en stress, waardoor men gefrustreerd geraakt, afhaakt en misschien zelfs een burn-out krijgt. Dit kan de coach vermijden door de targets, doelstellingen en verwachtingen op de juiste hoogte te leggen.

Communicatie

Om tot een succesverhaal te komen zijn feedback en open communicatie van cruciaal belang. De trainer geeft aan wat de pupil beter kan doen en de pupil trekt op zijn beurt op tijd aan de alarmbel. Feedback is food for champions! Ook hier kan een parallel getrokken worden met de bedrijfswereld.

Vertrouwen

Voor topprestaties is er een wederzijds vertrouwen nodig, wat niet altijd het geval is. Zo blijkt uit een studie van de American Psychological Association (2014) dat 32 % van de werknemers hun overste niet vertrouwt. Dat is een pijnpunt waar organisaties moeten aan werken. In een omgeving waar geen vertrouwen is kan er niet goed gecommuniceerd worden, en is er ook geen zekerheid, hetgeen nodig is om een lange termijnrelatie op te bouwen met je medewerker.

Focus op sterke punten

In de bedrijfswereld ligt de focus al te vaak op wat men niet goed doet. Door de focus op de sterke punten te leggen, komt men pas tot topprestaties.

Lange termijn visie

Het opstellen van een lange termijn visie is belangrijk, maar men moet tegelijkertijd continu inspelen op steeds wijzigende situaties. Zo schrijft Frederic Laloux in zijn boek ‘Reinventing Organizations ‘ dat “je wel 20 jaar mag vooruitzien, maar dat je maar kunt plannen voor de volgende dag”.

Acerta Consult helpt organisaties om het beste te halen uit hun mensen door coaching op maat aan te bieden aan leidinggevenden in functie van de beoogde doelstellingen. Meer informatie over coaching

Meer weten?

Contacteer ons.