Consult
13 juni 2018
Een loopbaanonderbreking om de zomer te overbruggen. Kan dat?
Een loopbaanonderbreking om de zomer te overbruggen. Kan dat?

Een loopbaanonderbreking om de zomer te overbruggen. Kan dat?

Combineren van werk en gezin haalt de meest creatieve versie van onszelf naar boven. Maar wat als uw medewerker deze zomer nood heeft aan een onderbreking van zijn loopbaan om die combinatie op wieltjes te doen lopen? In de privésector bestaan verschillende types van loopbaanonderbreking. De populairste vorm van loopbaanonderbreking is deeltijds tijdskrediet, dat goed is voor meer dan de helft van alle loopbaanonderbrekingen/-verminderingen. Maar ook ouderschapsverlof, dé loopbaanonderbreking waarin mannen voor hun vaderrol kiezen, wint aan populariteit. Er is namelijk een exponentiële stijging van 54% in het aantal mannen dat ouderschapsverlof aanvraagt op vijf jaar tijd.

Geen vakantiekampjes deze zomer maar een loopbaanonderbreking?

Het klinkt aanlokkelijk: eens geen vakantiekampjes voor het kroost, want mama of papa zouden dit jaar zelf voor de kinderen zorgen. Maar de essentie van een werknemer-werkgeverrelatie blijft wel dat u samen professionele activiteiten tot een goed einde brengt. Een werknemer kan dan ook niet zomaar eenzijdig kiezen of, wanneer en hoelang hij of zij loopbaanonderbreking neemt. Daar zijn voorwaarden aan verbonden die de privénoden én de continuïteit van de bedrijfsactiviteiten in evenwicht proberen te houden.

Als uw medewerker ambitie heeft voor een lange zomer zal  hij tijdig met u moeten overleggen en de nodige afspraken maken. U heeft als werkgever immers de mogelijkheid om de aanvraag tot loopbaanonderbreking te weigeren of uit te stellen.

Meer loopbaanonderbrekingen in social profit en grote bedrijven

Is uw onderneming actief in de social profit of werkt u in een grote organisatie? Dan is de kans nog groter dat enkele van uw medewerkers deze zomer een loopbaanonderbreking aanvragen. Het aantal werknemers dat tegelijk in tijdskrediet kan gaan, ligt er hoger dan in kleine bedrijven. In grotere teams is het vaak net iets gemakkelijker om iemand tijdelijk te vervangen.
Als werkgever in een kleiner bedrijf staat u mogelijks voor een grotere uitdaging. In bepaalde gevallen kan u dan gebruik maken van het recht om de onderbreking of de vermindering van de loopbaan te verbieden.

In de marge willen we ook graag nog even vermelden dat er al een tijdje een wetsvoorstel is ingediend om ook 1/10 ouderschapsverlof mogelijk te maken. Hiervoor moet echter nog het wetsvoorstel goedgekeurd worden en het KB aangepast worden. Wanneer dit mogelijk zal zijn is nog niet duidelijk.

Wilt u precies weten wat uw opties zijn als werkgever wanneer uw medewerker om een loopbaanonderbreking vraagt? Deze e-paper biedt u een duidelijk stappenplan om de aanvraag tot loopbaanonderbreking te evalueren. Want of het nu gaat om ouderschapsverlof, tijdskrediet, jaarlijkse vakantie of onbetaald verlof, de continuïteit van uw onderneming moet ten alle tijden gegarandeerd blijven.

Meer weten?

Contacteer ons.