Consult
26 september 2018
Het afschakelplan: wat als binnenkort het licht in uw onderneming uitgaat?
Het afschakelplan: wat als binnenkort het licht in uw onderneming uitgaat?

Het afschakelplan: wat als binnenkort het licht in uw onderneming uitgaat?

Het Federaal Planbureau waarschuwt al enige tijd voor mogelijke stroomtekorten vanaf november. Sinds de eerste energieschaarste in de winter van 2014-2015, werkt de overheid aan maatregelen voor wanneer ons land effectief geconfronteerd wordt met een stroomtekort. Zo kan de overheid beslissen om het befaamde afschakelplan in werking te stellen. In dat geval worden een aantal zones en gemeentes tijdelijk en stapsgewijs van het elektriciteitsnet gehaald. Hoe kan uw onderneming zich het best voorbereiden op die aangekondigde stroomonderbrekingen? En wat zijn de sociaaljuridische gevolgen van zo een tijdelijke werkloosheid door stroompanne? Wij ‘lichten’ toe.

Laat uw medewerkers niet in het duister tasten

Stroomonderbrekingen zouden ongeveer 3 uur duren, tussen 17 en 20 uur. In eerste instantie is het natuurlijk de bedoeling dat u creatief bekijkt hoe u uw medewerkers toch aan de slag kunt houden om het aantal verloren uren tot een minimum te beperken. Zo kan u bijvoorbeeld investeren in noodgeneratoren, werknemers die niet in een afgeschakelde zone wonen thuis laten werken of vervangingstaken voorzien in overeenstemming met hun opleidingsniveau. Het meest eenvoudige is dat uw medewerkers een (halve) dag vakantie nemen op het tijdstip van de stroomonderbreking, maar dat kan u uiteraard niet afdwingen.

Breng verlichting met aangepaste uurroosters

Gezien de uren van de onderbreking reeds min of meer vaststaan, kan  enig puzzelwerk met de uurroosters verlichting brengen. Zo kan u er bijvoorbeeld voor kiezen om een alternatief uurrooster toe te passen. Als dit rooster al in het arbeidsreglement is opgenomen en het tijdig en op de juiste wijze bekend gemaakt is aan de werknemers, staat het licht op groen om het in te voeren. Omslachtiger is het wanneer u speciaal voor de periodes van de stroomonderbreking een nieuw uurrooster wil invoegen in het arbeidsreglement. Het wijzigen van het arbeidsreglement vraagt immers om dezelfde procedure als het instellen ervan. Kortom, niet echt een pasklare oplossing. Werkt uw onderneming met glijdende werktijden? Dan kan u uw medewerkers verzoeken om de glijtijden optimaal te benutten zodat er zo weinig mogelijk uren tijdens de aangekondigde stroomonderbreking vallen.

Wees voorbereid en loop niet tegen de lamp

Als werkgever bent u verplicht uw medewerkers werk te verschaffen en een stroomtekort doet daar uiteraard geen afbreuk aan. Is het onmogelijk om uw personeel aan het werk te houden? Dan hebben zij toch gewoon recht op loon voor de verloren uren. Duurt de werkonderbreking omwille van het stroomtekort minstens een volledige dag? In dat geval ging de RVA in 2014-2015 akkoord om zowel arbeiders als bedienden tijdelijk werkloos te stellen omwille van overmacht. Het is echter afwachten of RVA dit jaar hetzelfde standpunt zal innemen. U optimaal voorbereiden op een mogelijk stroomtekort blijft dus de boodschap. Hetzelfde geldt uiteraard voor uw medewerkers. Geraken zij bijvoorbeeld niet (tijdig) op het werk doordat het openbaar vervoer problemen ondervindt van een aangekondigde stroomonderbreking? Dan zal er geen recht op gewaarborgd dagloon zijn. Uw medewerkers moeten immers proberen op een andere manier op het werk te geraken.

Heeft u verdere vragen over de sociaaljuridische gevolgen van een werkonderbreking door stroomtekort? Contacteer ons voor meer informatie.

Meer weten?

Contacteer ons.