Consult
29 mei 2017
Hitte en werk
Hitte en werk

Hitte en werk

Naar aanleiding van de hoge temperaturen brengen we even de regels over de combinatie van hoge temperaturen en werk in herinnering.

Vanaf wanneer is er sprake van hoge temperaturen?

De temperaturen waarboven de werkgever maatregelen moet treffen verschillen naargelang de aard van het uitgevoerde werk. Deze temperatuur wordt gemeten op de werkpost zelf met een vochtige globethermometer. De gemeten temperatuur zal steeds enkele graden lager liggen dan met een klassieke thermometer.

De verschillende maximumtemperaturen worden hieronder weergegeven.

 

Aard van het werk

Criterium

Maximumtemperatuur 

(in °Celsius)

Licht werk ongeveer 150 kcal/uur 30
Halfzwaar werk ongeveer 250 kcal/uur 26,7
Zwaar werk ongeveer 350 kcal/uur 25

Welke maatregelen nemen bij overschrijding van de maximumtemperaturen?

Indien de werkelijke temperatuur op de plaats van tewerkstelling hoger ligt dan de hierboven vermelde temperatuur moeten enkele maatregelen genomen worden. De arbeidsgeneesheer bepaalt welke concrete maatregelen genomen worden:

  • de werknemers die blootgesteld zijn aan rechtstreekse zonnestraling beschermen door middel van luiken, schermen, overgordijnen enz.;
  • frisdranken verstrekken aan de werknemers;
  • binnen de 48 uur kunstmatige verluchting voorzien op de werkplaats;
  • indien de hitte langer dan 48 uur aanhoudt een regime van beperkte aanwezigheid en rusttijden invoeren. Dit regime wordt weergegeven in onderstaande tabel.  

Werkelijke temperatuur op de werkpost

(in ° Celsius)

Blootstelling aan de warmte                   

(in minuten)

Rusttijd         

(in minuten)

licht werk halfzwaar werk zwaar werk  
30,1 26,8 25,1 110 10
30,4 27,5 25,5 100 20
30,6 28 25,9 45 15
30,9 28,5 26,6 40 20
31,2 29 27,3 35 25
31,5 29,5 28 30 30
31,8 29,8 28,7 25 35
32,1 31,1 29,4 20 40
32,4 31,4 30,1 15 45
32,7 31,7 30,8 10 50
33 32 21,5 5 55

Bron: artikel 148 decies 2.4 Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming

Meer weten?

Contacteer ons.