Consult
24 november 2016

Hoe groter de onderneming, des te meer afwezigheid door ziekte

Preventie en re-integratie coaching kan ziekteverzuim terugdringen

Wij stelden vast, op basis van een analyse van werknemersgegevens bij meer dan 40 000 werkgevers uit de private sector, dat het personeel van grote ondernemingen vaker ziek is dan dat van kleine ondernemingen.

Werkgevers kunnen dit voorkomen door re-integratie coaching te bieden en proactief maatregelen te nemen. Preventie op langdurige ziekte wordt immers essentieel als het recente voorstel van minister De Block, waarbij bedrijven tot 10 % van de ziekte-uitkering zouden moeten betalen, erdoor komt.

Betrokkenheid op het werk

De voornaamste conclusie van ons onderzoek is dat over alle soorten ziekteverzuim heen vooral werknemers in heel grote bedrijven hierdoor het meest getroffen worden. Dit valt waarschijnlijk te verklaren door het feit dat ze zich toch minder betrokken voelen bij het bedrijf waar ze voor werken omwille van de grootte versus het individu. Grote ondernemingen die er in slagen hun werknemers zich meer betrokken te laten voelen bij hun activiteiten en het entrepreneurship van hun werknemers en leidinggevenden vergroten, zullen de positieve effecten hiervan op hun verzuimcijfers snel kunnen vaststellen. Het is daarnaast van groot belang om de re-integratie van langdurig zieken snel aan te pakken, omdat dit de kans op een effectieve re-integratie bevordert. De werkgever houdt best op een regelmatige basis contact met de zieke werknemer, en dit al vanaf de eerste maand afwezigheid.

Preventie en re-integratiecoaching

Een goed ziekteverzuimbeleid kan het aantal afwezigheden terugdringen op korte en lange termijn. Specifieke actiepunten inzake het terugdringen van ziekte in de onderneming vereisen dat u als werkgever strikte richtlijnen opzet rond afwezigheden door ziekte: welke leidinggevende moet u inlichten en op welke manier? Hoe kan het werk opgevangen worden door de collega’s? En ook al was de werknemer slechts enkele dagen ziek, het is belangrijk dat leidinggevenden hem achteraf vanuit een oprechte bezorgdheid vragen hoe het met hem gaat. Preventief de signalen opvangen kan een langdurige afwezigheid in de toekomst voorkomen.

Daarnaast is een ervaren re-integratiecoach geen overbodige luxe. Een goede re-integratie vraagt immers  aandacht en  tijd maar vooral  specifieke vaardigheden.  Hr-partners die de hrm-evoluties uiteraard op de voet volgen, voorzien al in een dergelijke dienst.
De re-integratiecoach treedt op als  externe vertrouwenspersoon die de belangen en behoeften van elke partij in kaart brengt, objectiveert en op basis van deze uitgangspunten tot een re-integratietraject komt waarbij iedereen zich goed  voelt.  Op deze manier is de kans groter dat de medewerker zich opnieuw succesvol zal integreren in zijn werkomgeving en zijn talenten opnieuw maximaal zal (kunnen) inzetten.

Meer weten?

Contacteer ons.