Consult
1 december 2017
Hoe groter het bedrijf, hoe ouder de werknemers
Hoe groter het bedrijf, hoe ouder de werknemers

Hoe groter het bedrijf, hoe ouder de werknemers

Continu inzetten op uw medewerkers is cruciaal

We worden met zijn allen ouder en moeten langer werken. Maar wat is nu de gemiddelde leeftijd van de Belgische werknemer? Wij analyseerden bij 40 000 werkgevers de leeftijd van de Belgische werknemers en stelden vast dat de gemiddelde Belgische werknemer 42,2 jaar oud is.

Van alle leeftijden in huis

Het gemiddelde van 42,2 jaar is het resultaat van een vrij evenwichtige vertegenwoordiging van alle leeftijdscategorieën. In het gemiddelde bedrijf is de verdeling tussen de leeftijden al volgt:

  • De min-twintigers vertegenwoordigen een klein aandeel
  • Elke groep van 10 jaren tussen 20 en 55 heeft ongeveer 13 à 14 % aandeel
  • Naar pensioenleeftijd zakt het aandeel opnieuw

Dit gemiddelde komt dus niet voor uit uitersten. De meeste werkgevers hebben ongeveer van alle leeftijden evenveel mensen in de rangen. Dit is dan ook de beste basis voor een hr-beleid dat de toekomst zal trotseren.

Niet overal gelijk

Wanneer we een opsplitsing maken per geslacht merken we dat de vrouwelijke medewerker (42,4 jaar) gemiddeld iets ouder is dan de mannelijke collega (41,9 jaar). Ook tussen arbeiders (43,1 jaar) en bedienden (41,6 jaar) zien we een leeftijdsverschil. Wat ook opvalt, is dat de gemiddelde leeftijd toeneemt met de grootte van de onderneming: in de kleinste bedrijven is de gemiddelde werknemer 40,2 jaar, in de grootste 43,6 jaar. Een verklaring hiervoor kan zijn dat die grote ondernemingen over meer jaren gegroeid zijn en trouwe medewerkers worden dan natuurlijk mee oud.

Langere loopbaan

Met de huidige inzet op langer werken, zal de gemiddelde leeftijd van de Belgische werknemer steeds hoger liggen. Werkgevers en werknemers zouden zich bewust moeten zijn van het feit dat een 42-jarige werknemer nog maar in de helft van zijn loopbaan zit. Met nog 20 jaar voor de boeg zijn de uitdagingen nog groot. En de opportuniteiten ook. Het betekent ook dat dit een goed moment is om loopbaanplannen uit te werken en zo de continuïteit van bedrijven ook voor de langere termijn te verzilveren. Als werkgever blijft u best inzetten op uw mensen, want stilstaan is achteruitgaan.

Hoe doet u dat nu concreet? Door een positief intern klimaat te scheppen dat uw medewerkers toelaat hun talenten te ontwikkelen. Me@MyBest© van Acerta helpt u een Me@MyBest©@mycompany te creëren.

Meer weten?

Contacteer ons.