Consult
1 juni 2017
Hogere lonen en sociale uitkeringen
Hogere lonen en sociale uitkeringen

Hogere lonen en sociale uitkeringen

Wist u dat de sociale uitkeringen vanaf 1 juni stijgen met 2 %? Of de lonen van ambtenaren met 2 % vanaf  1 juli ? Dit is het gevolg van de inflatie en de –weliswaar afgevlakte – koppeling van deze lonen en uitkeringen aan de inflatie.

De manier waarop de inflatie de lonen beïnvloedt, is vastgesteld in CAO’s per paritair comité. Sommige lonen indexeren op een vast moment. Anderen indexeren wanneer de inflatie met een bepaald percentage gestegen is. Deze stijgingen worden dan vastgeklikt op een “spilindex” die moet worden bereikt of overschreden. Wanneer de vooraf bepaalde spilindex overschreden wordt, stijgen de lonen, wedden en uitkeringen.

De spilindexen bij het maandloon van de ambtenaren en de sociale zekerheidsuitkeringen zijn telkens 2 % hoger dan de vorige index. Wanneer het inflatiecijfer stijgt met 2 %, stijgen ook de lonen en de sociale zekerheidsuitkeringen met 2 %.

 

Intussen zien we dat de inflatie in België terug aanwakkert. Zo berichtte de FOD Economie dat de spilindex in mei overschreden is. Op 12 maanden is de afgevlakte index dus terug met 2 % gestegen. Hierdoor zien ambtenaren en uitkeringstrekkers opnieuw een verhoging van hun inkomen.

 

Niet alleen de lonen van de federale ambtenaren zullen stijgen. Ook de ambtenaren tewerkgesteld door de gewesten en gemeenschappen, provincies, steden en gemeenten. Daarnaast zijn de lonen van werknemers uit de social profit sector vaak gekoppeld aan hetzelfde indexeringssysteem als dit van de overheid. Werknemers in de ziekenhuissector, bejaardentehuizen, revalidatiecentra, maatschappijen voor sociale huisvesting, beschutte en sociale werkplaatsen … kunnen rekenen op een stijging van hun loon met 2% vanaf 1 juni 2017. Werknemers in medisch pedagogische centra of in voorzieningen voor jeugdbescherming en gezins- en bejaardenhulp krijgen hun loonaanpassing zoals de ambtenaren steeds een maand later.

Meer weten?

Contacteer ons.