Consult
15 mei 2017
Internationale dag van het gezin: wat zijn de regels rond werken in gezinsverband?
Internationale dag van het gezin: wat zijn de regels rond werken in gezinsverband?

Internationale dag van het gezin: wat zijn de regels rond werken in gezinsverband?

Vorige week veroorzaakte het verhaal in Het Belang van Limburg van een Limburgse garagehouder die een stand  had op de jaarlijkse Italiaanse Dag in Tongeren heel wat commotie. Op de beurs spraken inspecteurs van de sociale inspectie de man aan op het feit dat zijn 10-jarig zoontje aan het helpen was met enkele klusjes. Toch is de garagehouder niet de enige die op hulp van zijn familie kan rekenen. Wat zijn de regels hierrond en hoe past u ze correct toe?

Echtgeno(o)t(e) als helpende hand

Wanneer uw partner u meehelpt in uw onderneming, moet u hem/haar aangeven als werknemer. Uw partner zal zich dan moeten schikken naar dezelfde regels als de andere werknemers en hij/zij zal onderwerpen zijn aan uw gezag. Zo moet hij/zij werken volgens een vast uurrooster, mag hij/zij geen beslissingsrecht hebben binnen uw bedrijf en is het wenselijk dat hij/zij niet over aandelen binnen uw bedrijf beschikt. Daarnaast moet u hem/haar een arbeidsovereenkomst laten ondertekenen, uw partner laten aansluiten bij de arbeidsongevallenverzekering en een dimona-aangifte doen.

Hulp van uw kinderen

De kinderen hebben vakantie en houden ervan u  te helpen, waarom er geen gezinsactiviteit van maken? Ook al lijkt het idee op het eerste gezicht aantrekkelijk, u moet toch op bepaalde punten letten.
Enerzijds moet u uw kind aangeven binnen een bepaald juridisch kader, net zoals dat voor uw partner het geval is. Anderzijds moet u aandachtig zijn voor het begrip kinderarbeid. De Belgische wetgeving is hierover zeer streng: enkel minderjarigen vanaf 15 jaar die al 2 jaar in het secundair onderwijs zit, kunnen aangeworven worden als loontrekkende werknemers. Er bestaan wel uitzonderingen voor het aanwerven van jongere kinderen maar deze zijn erg beperkt. Voorzichtigheid is dus aangeraden.

Uw kind studeert

Wanneer uw kind studeert kan u hem of haar in dienst nemen als jobstudent. Zo vermindert u niet alleen de loonkosten op uw beroepsactiviteit, maar geniet uw kind ook van minder hoge loonlasten en een hoger nettosalaris. Vergeet dan geen Dimona in te dienen en een schriftelijke arbeidsovereenkomst op te stellen voor uw kind aan de slag gaat.

Een familielid wil u gratis helpen

Vrijwilligerswerk is streng gereglementeerd en mag geen lucratief doel hebben. Het wordt dus nooit aanvaard voor commerciële vennootschappen, maar enkel voor organisaties zonder winstoogmerk zoals bv. een vzw. Bovendien mogen vrijwilligers geen enkele vorm van loon ontvangen, hoogstens een forfaitaire vergoeding van maximaal 33,36 euro per dag. De vrijwilliger en de organisatie moeten ook aan een aantal andere verplichtingen voldoen zoals een inschrijving bij een wetsverzekering, het afsluiten van een overeenkomst voor vrijwilligerswerk …

 

Meer weten?

Contacteer ons.