Consult
14 juni 2017
Kan mijn werknemer komen werken in een Hawai-short ?
Kan mijn werknemer komen werken in een Hawai-short ?

Kan mijn werknemer komen werken in een Hawai-short ?

Met het warme weer denken sommige werknemers dat alles is toegelaten op vestimentair vlak. U kan in uw hoedanigheid van werkgever de nodige regels vaststellen.

De beste oplossing bestaat er in om in uw  arbeidsreglement  duidelijke afspraken hierover vast te leggen.

U kan ook sancties voorzien in uw arbeidsreglement welke zullen worden toegepast als men de afspraken niet respecteert. U kan bijvoorbeeld voorzien in een verwittiging, boete, of sanctie …

Men moet in ieder geval er voor zorgen dat de regels rond non-discriminatie worden gerespecteerd. U moet dus deze bepalingen toepassen voor het geheel van uw personeel of voor een specifieke categorie zoals het personeel dat contact heeft met klanten. U vermijdt in ieder geval best dat er onderscheid wordt gemaakt op basis van ras, religieuze of politieke overtuiging, leeftijd, seksuele geaardheid, fysieke kenmerken,…

In functie van het uitgeoefende beroep houdt u ook best rekening met de wetgeving rond welzijn op het werk. Deze reglementering vereist dat individuele beschermingskledij wordt gedragen in bepaalde omstandigheden.

Uw preventieadviseur is de best geplaatste persoon om u te informeren over tot deze materie.

Als u hulp nodig heeft om uw arbeidsreglement aan te passen dan kan u contact opnemen met de experts van Acerta Consult.

Meer weten?

Contacteer ons.