Consult
15 november 2018
Kan u te veel betaald loon terugvorderen?
Kan u te veel betaald loon terugvorderen?

Kan u te veel betaald loon terugvorderen?

Het overkomt iedereen wel eens. Een kleine verstrooiing of afleiding en u maakt een foutje. Dat is uiteraard vervelend. Maar nog vervelender wordt het wanneer dat foutje opduikt in de uitbetaling van lonen. Een nulletje te veel of te weinig. Een ogenschijnlijk klein verschil met vaak grote consequenties. Maar kan u het te veel gestorte bedrag in dat geval simpelweg terugvragen? Niet altijd, zo blijkt.

Mag uw medewerker het geld houden?

Het gebeurde voor u er erg in had. U betaalde een medewerker 20.000 i.p.v. 2.000 euro aan loon. De ontvanger van dit vet salaris ziet het bedrag wellicht met een grote glimlach tegemoet. Maar dé vraag die ongetwijfeld op ieders lippen brandt: moet uw medewerker het te veel betaald bedrag terugstorten?
Volgens artikel 1376 uit het Burgerlijk Wetboek alvast wel: “Hij die bij vergissing of met zijn weten iets ontvangen heeft dat hem niet verschuldigd was, is verplicht het terug te geven aan degene van wie hij het ontvangen heeft zonder dat het verschuldigd was.”

Bewijs uw fout       

In de praktijk blijkt dit, zoals zo vaak, toch een ander paar mouwen te zijn. U moet als werkgever immers kunnen aantonen dat het wel degelijk om een vergissing ging en niet om bijvoorbeeld een beloofde bonus.              
Stortte u eenmalig verkeerdelijk 20.000 euro i.p.v. 2000 euro op de rekening van uw medewerker? Dan is het vrij duidelijk dat u niet in een uiterst gulle bui was maar eerder gewoon verstrooid. U kan dan ook uw medewerker aanmanen het verschil terug te storten. Betaalde u per vergissing jarenlang 10 euro per maand te veel aan loon? Dan wordt het heel wat moeilijker om aan te tonen dat het om een foutje ging en niet om een verworven recht. In dat geval doet u best beroep op gespecialiseerde juridische hulp die een feitelijke analyse van de situatie kan uitvoeren.

Hoe krijgt u uw geld terug?     

Misschien ging uw medewerker stevig de bloemetjes buitenzetten om zijn ‘loonsverhoging’ te vieren en kan hij het bedrag niet meer terugbetalen. Let dan op dat u dan niet zomaar het bedrag kan inhouden op zijn volgend loon. Dat is enkel toegelaten bij schriftelijk akkoord van beide partijen. Daarnaast is het altijd beter om ook schriftelijk een akkoord op te stellen met de voorwaarden voor terugbetaling (splitsing, enz.). Lukt het niet om tot een overeenkomst te komen? Dan zal u juridische stappen moeten ondernemen. Maar opgelet, wanneer u in het gelijk gesteld wordt door de rechtbank, dan mag enkel het invorderbare deel van het loon het voorwerp uitmaken van een inhouding.

U houdt er dus maar best de aandacht bij wanneer u deze maand de lonen van uw medewerkers betaalt. Loopt het toch mis? Aarzel dan niet om ons te contacteren voor meer advies.

Meer weten?

Contacteer ons.