Consult
20 december 2017
Kent u de verschillende bonusformules?
Kent u de verschillende bonusformules?

Kent u de verschillende bonusformules?

Slechts 3 op 10 van de bedienden in de profit sector krijgt een  bonus

In de loop van de eerste weken van het nieuwe jaar staan in veel bedrijven de jaarlijkse evaluatiegesprekken op de agenda, waarschijnlijk is dit ook bij u het geval. Bij een positieve evaluatie wil u uw medewerkers uiteraard belonen voor de goede prestaties gedurende het voorbije jaar. Maar uit onze analyse van het bonusbeleid in 2016 en 2017 bij 40 000 werkgevers, concludeerden wij dat slechts 3 op 10 van de bedienden in de profit sector een bonus krijgen. Daarnaast verwachten we dat het aantal arbeiders in de profitsector dat in aanmerking komt voor een bonus in de volgende jaren zal stijgen. Onder meer door de toenemende krapte op de arbeidsmarkt en de verder naar elkaar toegroeiende statuten van arbeiders en bedienden. Omdat uw medewerkers niet altijd geld verkiezen, geven wij u een overzicht van de verschillende formules.

Bonussen volgens populariteit

1. Niet-recurrente resultaatsgebonden bonus
Dit is een interessant verloningselement omdat hij kan toegekend worden tegen interessante parafiscale voorwaarden voor de werknemer. Toch heeft de niet-recurrente bonus ook een nadeel: u moet de doestellingen en de mogelijk te verdienen bonus op voorhand vastleggen en daarover een cao sluiten of een toekenningsplan indienen bij de overheid. Die doelstellingen moeten bovendien een collectief karakter hebben. Dit wil zeggen dat een duidelijk gedefinieerde groep van werknemers er samen voor moet zorgen dat de doelstelling wordt behaald. Eens vastgesteld, kunnen de doelstellingen niet meer wijzigen.

2. De loonbonus
Voor deze bonus moet u rekening houden met een groot verschil tussen bruto en netto. Uw werknemer houdt dus procentueel minder over aan de loonbonus dan aan de bonus toegekend in het kader van een plan voor een niet-recurrente resultaatsgebonden bonus. Deze vorm van bonusverloning blijft veel populairder omdat de toekenning ervan op een veel flexibelere manier kan gebeuren. Er zijn namelijk geen verplichte formaliteiten, de doelstellingen kunnen collectief maar ook individueel bepaald worden en ook de hoogte van de bonus wordt vrij bepaald.

3. Warrants
Dit zijn aandelenopties die op de beurs genoteerd zijn en om deze reden makkelijk en snel terug verkocht kunnen worden. De warrants hebben bovendien, net zoals de loonbonus, als voordeel dat u op individuele basis kan oordelen wie in aanmerking komt voor de toekenning ervan. Tegenover deze loonbonus heeft u het voordeel dat de waarde van de warrant niet aan RSZ-bijdragen onderworpen is.

4. Winstpremie
Indien u uw gading nog niet gevonden heeft, kan u vanaf 1 januari 2018 beroep doen op de winstpremie. Het wettelijk kader daarvoor is weliswaar nog niet rond, maar het gaat ook hier over een collectieve premie met een interessante bruto-nettoverhouding.
Wij verwachten een aarzelende start voor de winstpremie, vooral omwille van het collectieve karakter zoals ook bij de niet-recurrente bonus. Het valt ook te verwachten dat een aantal werkgevers die vandaag voor de niet-recurrente bonus kiezen, in de toekomst voor de winstpremie zullen kiezen. Een belangrijk verschil tussen beide systemen is dat, terwijl u voor de niet-recurrente premie als werkgever zelf de doelstellingen vastlegt in overleg met uw werknemers of hun vertegenwoordigers, dit niet het geval is voor de winstpremie. De hoogte van de winst van de vennootschap is de enige mogelijke trigger om deze winstpremie toe te kenne. Om deze reden kunnen ook alleen vennootschappen dergelijke winstpremie toekennen.

Wil u ook een bonussenbeleid opstellen voor uw medewerkers? Contacteer ons gerust, wij helpen u graag verder!

Meer weten?

Contacteer ons.