Consult
29 december 2016

Landingsbaan of SWT (brugpensioen): wat zijn de mogelijkheden in 2017?

Om de stelsels van SWT en landingsbanen te ontmoedigen, worden de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden jaar na jaar strenger sinds de invoering van het KB van 30 december 2014.

Voor SWT is de algemene leeftijdsvoorwaarde 62 jaar. Mannen zullen in 2017 40 loopbaanjaren nodig hebben om op die leeftijd in brugpensioen te kunnen gaan, voor vrouwen gaat het over 33 jaar. 

Voor werknemers in zware beroepen werden enkele (tijdelijke) uitzonderingen voorzien. Zij mogen nog op hun 58e in brugpensioen vertrekken, op voorwaarde dat ze minstens 33 loopbaanjaren bewijzen, 20 jaar nachtdiensten gepresteerd hebben of in een zwaar beroep hebben gewerkt gedurende een welbepaalde tijd. Deze uitzondering qua leeftijd is voorzien in enkele kadercao’s van de NAR die slechts geldig zijn tot 31 december 2016. Sectoren dienden deze te bekrachtigen om er gebruik van te kunnen maken. Er moet dus heel snel een beslissing vallen over het feit of de leeftijdsvoorwaarde van 58 jaar nog voldoende zal zijn in 2017 om in brugpensioen te kunnen gaan.
 
Voor landingsbanen doet zich een gelijkaardige situatie voor. Om de onderbrekingsuitkeringen van de RVA nog te ontvangen, zijn de voorwaarden gevoelig verstrengd. Sinds 1 januari 2015 moet een werknemer 60 jaar oud zijn om mét uitkeringen in een landingsbaan 1/5 of 1/2 te kunnen stappen.

Voor werknemers met een zwaar beroep, een extra lange loopbaan van 35 jaar of tewerkgesteld in een onderneming in moeilijkheden en/of herstructurering, is de leeftijdsvoorwaarde 55 jaar gebleven. Tot en met 31 december 2016 voorziet cao 118 immers in een uitzondering voor deze werknemers. Ook deze kader cao van de NAR werd vooralsnog niet verlengd. Wanneer deze verlenging niet volgt, zullen de werknemers die mét uitkeringen in deze specifieke landingsbanen willen stappen, 57 jaar oud moeten zijn vanaf volgend jaar.
 
In onze opleiding 'Landingsbaan of SWT (brugpensioen): wat zijn de mogelijkheden in 2017' maken wij u wegwijs in alle ins en outs van deze complexe materie.

Meer weten?

Contacteer ons.