Consult
17 augustus 2017
Levenslang leren dankzij educatief verlof
Levenslang leren dankzij educatief verlof

Levenslang leren dankzij educatief verlof

Binnenkort gaat het school- en academiejaar van start en volgen duizenden jongeren een nieuwe opleiding. Maar ook steeds meer werknemers willen zich bijscholen. Zij maken daarbij gretig gebruik van het betaalde educatief verlof dat sinds 1 april 2015 volledig onder de bevoegdheid valt van het Vlaamse gewest.

 

Win-win voor werknemer en werkgever

De meest recente cijfers (2014-2015) geven aan dat maar liefst 52 080 werknemers uit 6 713 bedrijven een aanvraag deden voor betaald educatief verlof. Hierbij krijgen werknemers extra vakantie-uren zodat ze de cursus kunnen volgen of studeren voor examens die met het volgen van de cursus gepaard gaan. De werkgever ontvangt na goedkeuring door de Vlaamse Overheid een bepaald bedrag ter compensatie van de vakantiedagen die betaald worden door de werkgever.
Zo werd er in 2014-2015 voor een totaalbedrag van 70,5 miljoen euro aan te recupereren bedragen aangevraagd bij de Vlaamse overheid. Hiervan werd voor de reeds behandelde aanvragen een bedrag van 61,8 miljoen euro terugbetaald.
 

Welke regels respecteren?

Om die compensatie via de overheid te ontvangen, heeft u als werkgever er alle belang bij om de regels aangaande het betaalde educatief verlof goed toe te passen. Een eerste belangrijk punt is dat u er op toeziet dat de gevolgde cursus een erkende cursus is die gegeven wordt door een erkende instelling.
Ten tweede is het noodzakelijk dat uw werknemer voldoende aanwezig is op de cursus. Mocht een werknemer te vaak afwezig zijn, dreigt u als werkgever alleen de kosten te betalen. Indien uw werknemer onvoldoende aanwezig is, kan u als werkgever de nog openstaande vakantie-uren educatief verlof ook weigeren en dit voor de volgende 6 maanden. U kan dit dus best op kwartaalbasis via de aanwezigheidslijsten opvolgen.
Tot slot is het natuurlijk belangrijk om ook uw aangifte voor recuperatie van het bedrag op een correcte manier in te dienen.

Meer weten?

Contacteer ons.