Consult
29 augustus 2017
Net diploma in de hand en aan het werk
Net diploma in de hand en aan het werk

Net diploma in de hand en aan het werk

Al terug nood aan vakantie?

In de maanden augustus, september en oktober starten veel pas afgestudeerden in hun eerste job. Volgens de vakantiewetgeving moeten werknemers eerst een jaar of een deel ervan werken voor ze vakantiedagen hebben opgebouwd die ze kunnen opnemen. Een net afgestudeerde werknemer zou dus in principe pas vanaf januari 2018 vakantie kunnen beginnen opnemen en het aantal dagen zou beperkt zijn. Maar hier valt een mouw aan te passen.

Jeugdvakantie

Wie voldoet aan de voorwaarden, kan beroep doen op jeugdvakantie. Dit zorgt ervoor dat een jongere met onvolledige vakantierechten toch 20 dagen vakantie kan opnemen. Als werkgever moet uniet voor de kosten opdraaien, want voor de extra dagen krijgt uw werknemer een uitkering van de RVA. Die bedraagt 65 %  van het loon.

Een voorbeeld

Bart studeerde af in juli en begint voltijds te werken op 1 oktober 2017. In 2018 heeft hij recht op 5 dagen betaalde vakantie. Hij kan in 2018 bijkomend jeugdvakantie nemen en zo toch van 20 dagen vakantie genieten.

Wat zijn de voorwaarden?

  • Jonger dan 25 zijn op 31 december van het vakantiedienstjaar
  • Afstuderen of een opleiding beëindigen in het vakantiedienstjaar
  • In het vakantiedienstjaar minstens een maand verbonden zijn met een arbeidsovereenkomst en 13 dagen of 70 uren werken
  • Eerst je wettelijke vakantie opnemen 

Europese vakantie

Moet de jonge werknemer dan wachten tot 2018 voor hij zijn eerste dag vakantie kan opnemen? Nee, gelukkig niet. Ook in het jaar dat uw werknemer start met werken kan uw werknemer vakantie opnemen in de vorm van Europese vakantiedagen. Elke werknemer die start met werken of die door omstandigheden onvolledige vakantierechten heeft, kan tot 20 dagen vakantie opnemen. Maar ook hier zijn voorwaarden aan verbonden.

  • Uw werknemer moet een aanloopperiode van 3 maanden respecteren
  • Eerst moet de werknemer de wettelijke vakantie opnemen
  • Een motief hebben: starten met werken, langdurige ziekte, werkloosheid, meer uren gaan werken, …

U betaalt op het moment van het nemen van de vakantiedagen het loon door (dit geldt enkel voor bedienden en niet voor arbeiders). Maar de totale som mag u het jaar erop wel van het dubbel vakantiegeld van de jonge werknemer aftrekken. Uiteindelijk betaalt hij dus zelf de rekening. Wat is dan het voordeel ten opzichte van verlof zonder wedde? De dagen Europese vakantie zullen gelijkgesteld worden aan werken voor de vakantierechten voor het jaar erop. Verlof zonder wedde telt niet mee.

Een voorbeeld

Bart studeerde af in juli en begint voltijds te werken op 1 oktober 2017. In 2018 heeft hij recht op 5 dagen vakantie. Hij kan in 2018 bijkomend jeugdvakantie nemen. Vanaf de laatste week van december 2017 mag hij 5 dagen Europese vakantie opnemen.

U kan alles eens rustig nalezen in afdeling 52 van de Sociale Gids op Trefzeker

Meer weten?

Contacteer ons.