Consult
28 december 2017
Nieuw in 2018: de winstpremie
Nieuw in 2018: de winstpremie

Nieuw in 2018: de winstpremie

Interessante suggestie voor een goed voornemen:  (her)bekijk uw bonusbeleid

Elk jaar wanneer de kalender ten einde loopt, is het tijd voor lijstjes, cadeaus en goede voornemens. Op de arbeidsmarkt vertaalt zich dat in bonussen. Bonussen zijn, als ze slim worden toegekend, een beloning voor behaalde doelen het voorbije werkjaar én een motivator voor het volgende werkjaar. Van 30% van de bedienden in de privésector past de werkgever die stimulans ook toe, waarmee meteen gezegd is dat de opportuniteiten nog heel groot zijn. In 2018 mogen werkgevers aan het lijstje van mogelijke vormen van bonussen zelfs eentje toevoegen: de winstpremie. Het eigen bonusbeleid onder de loep nemen is zeker een goed voornemen voor elke werkgever.

ACERTA analyseerde bij 40.000 werkgevers het bonusbeleid 2016 en 2017. Onze bevindingen: een kleine 30% van de bedienden in de profit-sector krijgt een bonus, de collega’s-arbeiders en de werknemers in de non-profit krijgen die niet of nauwelijks. Er zijn wat bonussen betreft voor werkgevers dus nog wel wat hr-opportuniteiten, zowel wat de vorm als het toepassingsgebied betreft.

  • Wat kost een bonus mij?
  • Wat houdt mijn werknemer er netto aan over?
  • Wat zijn de modaliteiten?

Bereken zelf uw winstpremie

Ziedaar de factoren die de keuze van de werkgever voor de ene of de andere bonus zullen beïnvloeden. Tot 2017 kon de werkgever kiezen uit: de niet-recurrente bonus, de loonbonus, de warrants. Vanaf 2018 komt daar de winstpremie bij.

Een vergelijking inclusief de winstpremie ziet er zo uit:

Kost vs. netto

Modaliteiten

Nieuw in 2018: de winstpremie

De vergelijking toont waar de nieuwe winstpremie zich situeert: hij is financieel interessant, maar niet flexibel.Hij is collectief en een vennootschap  moet winst maken – enkel vennootschappen kunnen hem dus toepassen. Veel onderhandelingsvrijheid voor werkgever en werknemer zit daar niet in. Acerta gaat dan ook uit van een eerder aarzelende start voor dit nieuwe type bonus, waarbij de nieuwe winstpremie en de ‘oude’ niet-recurrente bonus wellicht als communicerende vaten zullen reageren.

De bonus als troef voor een competitief hr-beleid

Blijft wel dat de lancering van de winstpremie minstens een goede aanleiding is voor werkgevers om een bonusbeleid te overwegen en/of te herzien. De toenemende krapte op de arbeidsmarkt en de verder naar elkaar toe groeiende statuten van arbeiders en bedienden doen het beste verwachten wat de populariteit van de bonus betreft. Een goed bonusbeleid zou weleens een belangrijke troef kunnen worden voor werkgevers om hun personeelsbeleid op te krikken, zowel voor het behoud van goede medewerkers als voor het aantrekken van nieuw talent. In deze tijden van goede voornemens verdient de overweging van de verschillende bonusopties dus zeker een plaats.

Meer weten over de mogelijkheden van een constructief bonusbeleid? Neem contact op met info.consult@acerta.be

Meer weten?

Contacteer ons.