Consult
6 april 2018
Onderhandelen over loon: 3 tips voor werkgevers
Onderhandelen over loon: 3 tips voor werkgevers

Onderhandelen over loon: 3 tips voor werkgevers

Het einde van de loonstop en de aantrekkende economie zorgen ervoor dat de loonspanning in stijgende lijn gaat, zo blijkt uit onderzoek van Acerta. In 2017 maakte de loonspanning een sprong van 2,72 naar 2,81. Dat betekent dat het verschil tussen de hoogste en de laagste lonen nu op het hoogste niveau staat van de laatste zes jaar. De stijging is algemeen, of u nu kijkt naar de arbeidsmarkt als geheel, naar arbeiders en bedienden apart, naar mannen en vrouwen, regio’s, sectoren, ... Maar die groeiende loonspanning – het woord zegt het zelf – betekent ook dat meer medewerkers gaan onderhandelen over hun loon. U hoeft echter niet altijd in harde euro’s te onderhandelen. Hier volgen 3 tips om steviger in uw onderhandelingsschoenen te staan.

Tip 1: Bied op maat samengestelde loonpakketten aan

Uit een bevraging die we deden onder werknemers blijkt dat 70% van hen vindt dat inspraak in het loonpakket belangrijk tot zeer belangrijk is om voor een werkgever te blijven kiezen. We spreken hier niet toevallig van een loonpakket. Onder ‘verloning’ wordt tegenwoordig meer verstaan dan loon/geld alleen. Werknemers willen meer inspraak, en dan vooral over de verhouding tussen loon, extralegale voordelen, mobiliteit en vrije tijd. Dat wil zeggen dat u hier écht een verschil kunt maken, door een loonbeleid te creëren waarbij de medewerker in functie van zijn individuele behoeften keuzes maakt in zijn verloning. En dergelijk plan hoeft de onderneming bovendien niets extra te kosten.

Tip 2: Zet in op een constructief bonusbeleid

Sinds 2018 hebt u er een extra troef bij: de winstpremie. Met het stelsel van de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen kunt u reeds enkele jaren collectieve doelstellingen bepalen en een premie toekennen die (para) fiscaal gunstig wordt behandeld. Met de winstpremie krijgt u er een mogelijkheid bij indien u uw werknemers expliciet mee wilt laten delen in een deel van de winst van de onderneming. Maar ook als u individuele doelstellingen vooropstelt die leiden tot individuele bonussen, kunt u de waarde hiervan voor uw werknemers optrekken. Dat doet u door vooraf met hen af te spreken dat deze bonus zal worden toegekend onder de vorm van warranten. Waardoor u finaal de werknemer een hogere netto-bonus kunt bieden.

Zo hebt u extra troeven in handen, niet alleen bij het aantrekken van nieuw talent, maar zullen ook de goede medewerkers zich meer gewaardeerd voelen en betrokken bij de organisatie.

Inzake bonusverloning is er nog heel wat marge. Zo blijkt uit cijfers van Acerta* dat maar een kleine 30% van de bedienden in de profitsector een bonus krijgt. Collega-arbeiders en werknemers in de non-profitsector krijgen die niet of nauwelijks. Er zijn wat bonussen betreft voor werkgevers dus nog wel wat HR-opportuniteiten, zowel wat de vorm als het toepassingsgebied betreft.

Tip 3: Betaal het juiste loon

Als de economie aantrekt, denken medewerkers al snel dat ze aanspraak moeten kunnen maken op een hoger loon. Ze komen aandraven met publieke beschikbare benchmarks over lonen die betaald zouden worden voor gelijkaardige functies als diegene die zij uitvoeren. Of ze zeggen dat ze de informatie over een bepaald loon gehoord hebben in bijvoorbeeld hun kennissenkring. Op dat ogenblik is het belangrijk dat u als werkgever kunt terugvallen op objectieve cijfers. Met de SalaryBenchmark* van Acerta kunt u, op basis van objectieve cijfers, vaststellen welk het loon is in de markt. U bepaalt daarbij welke markt voor u relevant is: de grootte van de onderneming qua aantal werknemers en qua omzet, haar activiteitsgebied, haar locatie, …. bepalen, samen met de functie die de werknemer uitoefent en het domein waarin hij is tewerkgesteld, wat voor hem een juist en marktconform loon moet zijn.

Graag meer informatie? Ontdek de SalaryBenchmark!

* Acerta analyseerde bij 40.000 werkgevers het bonusbeleid 2016 en 2017.

* de SalaryBenchmark van Acerta baseert zich voor haar resultaten op meer dan 600.000 data inzake loon, aangevuld met de data van diverse andere loonstudies.

Meer weten?

Contacteer ons.