Consult
22 maart 2018
Personeelstekort in de zorgsector: 3 tips
Personeelstekort in de zorgsector: 3 tips

Personeelstekort in de zorgsector: 3 tips

De dag van de zorg ligt alweer achter ons. Maar de zorgen over de zorgsector blijven. Want de instroom mag dan wel 2% meer bedragen dan de uitstroom, dat volstaat nog altijd niet om de vergrijzing op te vangen. Werkgevers gaan dus creatief moeten zijn om meer werknemers aan te trekken. En om minder mensen te verliezen. Deze tips helpen u op weg.   

Tip 1. Zet in op retentie en rematching

In de meeste gevallen, zo blijkt uit de meest recente cijfers van Acerta, neemt de werknemer het initiatief om te vertrekken. De zorgsector moet dus actief gaan nadenken over het retentiebeleid: waarom vertrekken onze mensen? Hoe maken we langer werken haalbaar voor iedereen? In dit verband is het belangrijk om niet louter vanuit uw bedrijf of sector te denken, maar om te luisteren naar de noden en wensen van uw werknemers. En om te onderzoeken welke (extra) talenten u eigenlijk al in huis heeft, zonder het te weten. Op deze manier kunt u succesvol ‘rematchen’ en nieuwe opportuniteiten vinden binnen uw organisatie. Een win-win voor werkgevers en werknemers.

Tip 2. Weg met de 100% fit

Houdt u bij de selectie nog altijd vast aan alle bullet points van de functiebeschrijvingen? Gaat u nog altijd voor een ‘perfect fit’? Dan is het tijd om deze manier van werken overboord te gooien. We bevinden ons in een structureel andere arbeidsmarkt, het is dus maar logisch dat we het ook structureel anders moeten aanpakken. Slechts in 25% van de gevallen is er een match van 80% of meer. Bekijk uw geliefde witte raaf eens door een roze bril … en ga uit van de maakbaarheid van medewerkers.

Tip 3. Werk een flexibel loonbeleid uit 

Nu de economie weer aantrekt, gaan mensen op zoek naar een beter loon. Omdat de zorgsector vaste barema’s hanteert, is er maar weinig marge om te onderhandelen. Maar wat u wél kunt doen, is creatief samengestelde loonpakketten uitwerken.  En de sectorale onderhandelaars aanporren om u die mogelijkheid te geven.   Opdat u bv. ruimte zou krijgen om  extra vakantiedagen te bieden, arbeidsvrije dagen in te ruilen voor een vrij te besteden budget, eventueel zelfs om een deel van de vaste verloning beschikbaar te stellen als een budget dat door de werknemer zelf kan worden ingevuld. Het is goed mogelijk dat uw aantrekkelijkheidsscore als werkgever zo vanzelf de hoogte ingaat.

Meer weten?

Contacteer ons.