Consult
4 april 2017
Re-integratie bij langdurig ziekteverzuim: het nieuwe beleid
Re-integratie bij langdurig ziekteverzuim: het nieuwe beleid

Re-integratie bij langdurig ziekteverzuim: het nieuwe beleid

Vorige week, 30 maart, besliste de regering om  te voorzien in sancties voor werkgevers en werknemers die niet correct meewerken aan de re-integratie van de werknemers. Voor de werkgever kan een te lakse houding resulteren in een boete van 800 euro; de werknemer die administratief niet meewerkt aan zijn re-integratie wordt  een vermindering van zijn ziekte-uitkering in het vooruitzicht gesteld. Met het nieuwe beleid wenst de regering de re-integratie van langdurig zieken op de arbeidsmarkt te bevorderen en de verantwoordelijkheid van zowel werkgevers als werknemers te stimuleren. Vandaag kan u als werkgever al heel wat maatregelen nemen tegen het stijgende ziekteverzuim.

Dialoog

Gemotiveerde werknemers zijn er twee waard. Stel uzelf daarom de vraag: Is er een fit tussen wat werknemers uitvoeren en wat u als werkgever vraagt? Is de mentale fitheid van uw werknemers optimaal? Ook wanneer uw werknemer langdurig afwezig is door ziekte, is het belangrijk om de juiste  fit te vinden opdat de werknemer optimaal zijn werk kan hernemen.

Totaalaanpak

Vóór een motor vastloopt zijn er al verschillende verklikkerlichtjes op rood gesprongen. Met de hr-motor van uw onderneming is dat niet anders. U kan leren die signalen te zien en er gepast op te reageren. We hebben het over signalen van individuele werknemers, maar ook signalen in uw teams of in uw sector. Het is van belang dat u tijdig opmerkt dat iets fout gaat. Daar begint preventie, daar begint uw integrale aanpak van ziekteverzuim, daar begint uw aanwezigheidsbeleid.

Re-integratiecoach

Een goede begeleiding van een zieke werknemer vraagt aandacht, tijd, de juiste vaardigheden en attitude. Een re-integratiecoach kan u hierbij helpen. Hij treedt namelijk op als een vertrouwenspersoon die met alle betrokkenen een oplossing uitwerkt waar iedereen zich goed bij voelt. Bovendien heeft hij als externe partner een onbevooroordeelde blik en bewaart hij de nodige objectiviteit, met respect voor de doelstellingen van de werkgever. Met een gezond aanwezigheids- en een doeltreffend re-integratiebeleid komt u al een heel eind. De re-integratiecoach van Acerta zal u daar graag bij helpen.

 

Vraag de gids aan door op de link rechts bovenaan te klikken: “Re-integratie bij langdurige afwezigheid. Iedereen wordt er beter van. De bouwstenen van Acerta voor u.”

Meer weten?

Contacteer ons.