Consult
24 augustus 2017
Sporten in ruil voor verlof
Sporten in ruil voor verlof

Sporten in ruil voor verlof

De Scandinavische werkgevers willen het absenteïsme en de stress bij hun werknemers verminderen door hen aan te moedigen om te gaan sporten. In ruil voor deze sporturen krijgen de werknemers bijkomende verlofdagen. Enkele tips om dit nieuwe project als werkgever zo goed mogelijk te organiseren.

In overeenstemming met de werknemers

Ook al gaat het om een nieuw voordeel dat u aan uw werknemers geeft, toch is het beter dat u hun akkoord krijgt. Namelijk over de werkwijze, de berekening van de dagen en andere modaliteiten om eventuele conflicten in de toekomst te voorkomen.

Hiervoor kan u een ondernemings-cao afsluiten of de bijkomende vrije dagen in het arbeidsreglement opnemen.

Zo duidelijk mogelijk

Wij raden u aan om op een zo duidelijk mogelijke manier de praktische modaliteiten rond deze nieuwe verlofdagen vast te leggen.

Hoeveel dagen?

Bepaal heel nauwkeurig hoe de berekening van deze bijkomende verlofdagen zal gebeuren. Hiervoor bepaalt u precies welk aandeel per uitgeoefend uur sport recht geeft op bijkomende uren verlof (vb.: 1 uur sport geeft recht op 15 minuten extra verlof). Hiervoor kijkt u naar de tewerkstellingsbreuk, bepaalt u het maximum aantal bijkomende dagen per jaar, u maakt een bij voorkeur exhaustieve lijst van de sporten die in aanmerking komen en u beslist op welke manier de sportactiviteit aangetoond moet worden, …

Hoe kunnen deze verlofdagen opgenomen worden?

Naast de toekenning van deze verlofdagen raden wij u aan om te bepalen hoe en wanneer deze dagen door de werknemers opgenomen kunnen worden: moeten ze deze tijdens een bepaalde periode of binnen een bepaalde termijn opnemen, of voor het opnemen van de wettelijke verlofdagen?

 

Vergeet ook niet vast te leggen wat er met deze verlofdagen zal gebeuren indien de arbeidsovereenkomst beëindigd zou worden. Betaalt u deze verlofdagen uit bij vertrek van de werknemer of gaan ze “verloren”?

Om u te helpen dit nieuwe systeem van bijkomende vakantiedagen te implementeren, kan u via de diensten van Acerta Consult vragen om gepersonaliseerde begeleiding door een jurist.  

Meer weten?

Contacteer ons.