Consult
23 juni 2017
Steeds meer honkvaste werknemers
Steeds meer honkvaste werknemers

Steeds meer honkvaste werknemers

Bijna 1 op 4 wil niet van job veranderen

Jaarlijks meten wij de polsslag van de Belgische arbeidsmarkt met onze Talent Pulse. Uit deze bevraging bij meer dan 2 000 Belgische werknemers blijkt nu dat de job mobiliteit gedaald is.  Hiermee bedoelen we de bereidheid van werknemers om van job te veranderen. Goed nieuws! Maar hoe zorgt u er zeker voor dat ook uw werknemers loyaal zijn?

Inspraak bieden

De overgrote meerderheid van de Belgische werknemers is tevreden over hun loon. Maar bij wie graag inspraak zou hebben in de inhoud van zijn loonpakket en die niet krijgt, zakt de tevredenheid over het loonzakje met meer dan 10 %. Inspraak geven is dan ook een opportuniteit voor u als werkgever. Door daarop in te zetten kan u de retentie flink verhogen. Bovendien merken we een verband tussen inspraak en trots. Heel wat mensen die niet de inspraak krijgen waar ze op hopen, zeggen niet trots te zijn op het bedrijf waar ze werken. Gezien de duidelijke link tussen betrokkenheid en retentie, zet u hier als werkgever best op in.

 

Luisteren naar bezorgdheden

Betrokken werknemers die zich zorgen maken over hun werkgever, zijn veel minder geneigd te vertrekken als ze merken dat er naar hun bezorgdheden wordt geluisterd en dat er met hun ideeën iets wordt gedaan. Wanneer dat niet gebeurt, zegt 8 op 10 van de respondenten te zullen vertrekken.

 

Zorg voor voldoende uitdagingen

Hoe ouder werknemers zijn, hoe actiever ze op zoek gaan naar een nieuwe uitdaging buiten hun huidige organisatie. Hoewel werkgevers zich het vaakst focussen op de categorie 20 tot 40 jaar, komt uit ons onderzoek naar voren dat deze groep het minst mobiel is. Werknemers die al jaren in eenzelfde rol zitten, geven soms de indruk daar goed te zitten. Toch is het belangrijk dat u ook bij deze categorie voor voldoende uitdagingen zorgt. Anders riskeert u de vaste waarden in het bedrijf te verliezen.

 

Zet in op talent

Talent is schaars en de arbeidsmarkt wordt steeds krapper. Daarom is het belangrijk om te weten wat talentvolle mensen drijft en hoe zij naar de toekomst kijken.  Door talent beter te benutten, verhoogt u de betrokkenheid van uw werknemers waardoor u ook de retentie verhoogt.

Meer weten?

Contacteer ons.