Consult
15 februari 2017
#STOP30 Bespaar uw werknemers frustrerende files
#STOP30 Bespaar uw werknemers frustrerende files

#STOP30 Bespaar uw werknemers frustrerende files

Deze week staat met Stop 30 de fileproblematiek centraal op Radio 1. Ons land wordt namelijk steeds meer geconfronteerd met een verzadigd netwerk en koning auto heerst nog altijd op de wegen.

Hoe kan u het fileleed van uw werknemers verzachten? Radio 1 lichtte de 3 V’s toe (Vermijden, Verplaatsen, Verschonen).  Wij geven u hieronder enkele concrete ideeën:

Vermijden

  1. Telewerk

Momenteel is het mogelijk om structureel thuis te werken. Zo kan een werknemer bijvoorbeeld 1 dag per week thuis werken. Na de inwerkingtreding van de wet over werkbaar en wendbaar werk zal ook occasioneel telewerk mogelijk zijn. Dankzij occasioneel telewerk kan uw werknemer van thuis uit werken wanneer er zich een overmachtssituatie voor doet of uw werknemer omwille van persoonlijke redenen er toe genoodzaakt is. Zo kan een werknemer bijvoorbeeld van thuis werken de dag dat er iemand van een nutsmaatschappij langs komt om de meter op te nemen.

  1. Glijtijden

In de praktijk zijn er in veel ondernemingen al glijdende werktijden. Door deze regeling van glijdende uurroosters zal de werknemer na de inwerkingtreding van de wet over wendbaar en werkbaar het begin en het einde van zijn arbeidsprestaties zelf kunnen bepalen, rekening houdend met de stam - en glijtijden binnen uw onderneming. Een werknemer kan dus een uurtje later beginnen om de files te vermijden.

Verplaatsen

  1. Mobiliteitsbudget

In het begrotingsakkoord werd het mobiliteitsbudget gelanceerd, waardoor uw werknemer de keuze krijgt tussen een hoger nettoloon, een bedrijfswagen of een mobiliteitsbudget. Dit betekent dat werknemers naast de traditionele (bedrijfs-)wagen ook kunnen opteren voor een meer ecologische en/of tijdsefficiëntere formule.

  1. Treintarieven

Uw werknemer kan om het fileleed te vermijden gebruik maken van het openbaar vervoer. Op 1 februari verhoogde de NMBS haar tarieven van biljetten, treinkaarten e.a. Of deze verhoging impact heeft op uw tussenkomst als werkgever in de vervoerskosten van uw werknemers, hangt van de afspraken die u als onderneming hierover gemaakt heeft of die in de sector waartoe uw onderneming behoort. 

  1. Fietsvergoeding

Tijdens de spitsturen kiezen steeds meer werknemers voor de fiets. Sportieve werknemers kunnen maandelijks een mooie financiële compensatie bij elkaar fietsen en gaan met minder stress aan de slag dan hun filerijdende collega’s. Sinds 1 januari steeg het bedrag van de maximaal vrijgestelde fietsvergoeding overigens naar 0,23 euro per kilometer.  Ook grotere afstanden kunnen zonder al te veel moeite afgelegd worden dankzij de intrede van de elektrische fiets en de speed pedelecs.

Verschonen

  1. Een elektrische bedrijfswagen

U kan als werkgever een elektrische bedrijfswagen ter beschikking stellen van uw werknemer. Elektrische wagens hebben geen CO2-uitstoot. Dit maakt dat de CO2-bijdrage niet toepasbaar is. U zal echter niet volledig kunnen ontsnappen aan deze bijdrage. Deze wordt in ieder geval beperkt tot een forfaitair bedrag. Een ander belangrijk voordeel is de kostenaftrek. Elektrische wagens zijn namelijk aftrekbaar aan 120 % en de elektriciteit gebruikt voor het herladen van de wagen aan 75 %.

  1. Een elektrische fiets

U kan aan uw werknemer een bedrijfsfiets ter beschikking stellen. Afhankelijk van het soort fiets krijgt uw werknemer een vrijstelling. Bij de snelle elektrische fiets is er geen volledige vrijstelling van het voordeel voor de werknemer. Zelfs niet als hij of zij de fiets enkel en alleen voor de verplaatsing woon-werk gebruikt. De ‘gewone’ elektrische fiets voldoet wel aan de nodige vereisten en hier op zal men de gunstige modaliteiten kunnen toepassen.

  1. Kleinere bedrijfswagen

Heel wat werknemers verkiezen cash loon in combinatie met een kleinere bedrijfswagen boven een grote bedrijfswagen. Wanneer uw werknemers een bedrijfswagen ter beschikking krijgen die ze ook voor privéverplaatsingen mogen gebruiken, dan worden ze daarvoor belast op een voordeel in natura. Met “privéverplaatsingen” wordt ook het woon-werkverkeer van de werknemers bedoeld.

Als u als werkgever inspeelt op de mobiliteitsbehoeften van uw medewerkers, kan u hiermee een competitief voordeel aanbieden. U wordt namelijk aantrekkelijker als werkgever wanneer u uw werknemers keuzes geeft.

Wenst u concreet aan de slag te gaan met enkele van deze ideeën, dan begeleiden wij u hier graag in.

Meer weten?

Contacteer ons.