Consult
24 juli 2017
Te veel werk, of te weinig? Zo komt jouw bedrijf de vakantiemaanden beter door
Te veel werk, of te weinig? Zo komt jouw bedrijf de vakantiemaanden beter door

Te veel werk, of te weinig? Zo komt jouw bedrijf de vakantiemaanden beter door

De vakantiemaanden juli en augustus zorgen in ondernemingen vaak voor problemen. Soms is er te veel werk voor de achterblijvers, omdat een behoorlijk deel van de collega’s met vakantie vertrekt. Op andere momenten is er juist te weinig werk, omdat er minder vraag is bij klanten. In beide gevallen is het goed om eens stil te staan bij deze situaties. Marijke Beelen, expert vakantieregeling bij ACERTA, geeft tips om problemen te voorkomen.

Te veel werk?

 

Maak afspraken om vakantiedagen te spreiden

Je bent als werkgever niet verplicht om op een bepaald moment vakantie  toe te staan. Werknemers hebben hiervoor jouw toestemming nodig. Dat betekent ook dat je een minimumbezetting kan eisen en vragen dat werknemers onderling afspraken maken. Om te vermijden dat elk jaar dezelfde mensen in een bepaalde periode hun vakantie nemen, mag je ook een beurtrol opstellen. Nog beter is het om die beurtrol vast te leggen in het arbeidsreglement.

Spreek een verdeling van de taken af

Je kan je werknemers vragen om het werk van de afwezige collega’s over te nemen. De jobinhoud moet dan wel overeenkomen met die van de collega, die niet op vakantie is. Verlies daarbij niet uit het oog dat dat binnen de wekelijkse grens van 38 uur moet kunnen. Lukt dit niet, dan zullen misschien overuren nodig zijn. In dat geval is het ook belangrijk om hierover duidelijke afspraken te maken: voor overuren staat als compensatie nu eenmaal inhaalrust en/of vergoedingen tegenover.

Neem tijdelijke werkkrachten aan

Als er te veel werknemers tegelijk afwezig zijn, dan mag je hun werk laten uitvoeren door bijvoorbeeld een jobstudent of een uitzendkracht. Vergeet voor een jobstudent niet een bijzondere arbeidsovereenkomst op te stellen en hem een arbeidsreglement te overhandigen. Het is mogelijk dat je even moet nagaan of zij het werk mogen uitvoeren. Een jobstudent mag bijvoorbeeld niet met bepaalde soorten heftrucks rijden.  uitzendkracht in de bouwsector moet een veiligheidsopleiding gevolgd hebben.

Organiseer piek- en dalperiodes

In sommige sectoren mogen je werknemers tot 11 uur per dag of 50 uur per week werken. De horecasector is daar een voorbeeld van. In dat geval kan je de uurroosters zo samenstellen dat er in het hoogseizoen meer moet gewerkt worden en minder in het laagseizoen. Of je werkt met ‘kleine flexibiliteit’. Dan mag je per dag maximaal twee uur meer of  minder werken dan op een normale werkdag en  vijf uur meer of minder op weekbasis.

 

Te weinig werk?

 

Pas de uurroosters aan

Voor zover dit te voorzien is, kan je bij het samenstellen van de uurroosters rekening houden met periodes van te weinig werk. In dat geval wordt er in dalperiodes minder en in piekperiodes meer gewerkt.

Voer collectieve vakantie in

Als je weet dat in jouw bedrijf voor een bepaalde periode zo goed als niets te doen valt, dan is dat misschien het moment om je onderneming te sluiten wegens collectieve vakantie. Het is normaal gezien het paritair comité dat daarover beslist, het overlegorgaan tussen werkgevers en werknemers dat de cao’s afsluit. Maar je mag zelf ook een periode van collectieve vakantie vastleggen als het paritair comité daarover niets heeft beslist voor 31 december van vorig jaar. Doe dit wel in overleg met de ondernemingsraad of de syndicale afvaardiging. Is er geen vakbondsvertegenwoordiging in je onderneming, dan leg je, samen met je werknemers, de collectieve vakantie vast.

Andere taken uitvoeren?

Werknemers andere taken geven dan hun gebruikelijke opdrachten: het lijkt aantrekkelijk, maar het is toch iets waar je beter voorzichtig mee omspringt. De jobs mogen niet van een totaal andere aard zijn dan degene die zij normaal uitoefenen, omdat je op die manier het arbeidscontract wijzigt Een directeur mag dus bijvoorbeeld niet de taken van een kuisploeg overnemen of een boekhouder in het bedrijf mag niet plots verkoper gaan zijn.

Meer weten?

Contacteer ons.