Consult
29 augustus 2017
Terug naar school
Terug naar school

Terug naar school

5 tips voor werkgevers bij de start van het nieuwe schooljaar

1 september. Een nieuw schooljaar, een nieuwe start. Traditioneel een dag waarop werknemers hun kinderen willen uitzwaaien of opwachten aan de schoolpoort. Maar vaak ook de start van opleidingen, nieuwe voornemens... Hoe gaat u daar als werkgever nu het best mee om?

Glijdende werktijden

Op de eerste schooldag willen uw werknemers zoon- of dochterlief uitzwaaien of afhalen aan de schoolpoort. Glijdende werktijden kunnen dit mogelijk maken. In dit systeem kiest uw werknemer het begin- en eind uur van zijn dagtaak, binnen de krijtlijnen die u uittekent. Indien u een glijdend uurrooster wil toepassen, moet er een systeem van tijdsopvolging voorhanden zijn.

Thuiswerk

Een andere mogelijkheid om mama of papa toe te laten de kinderen op de eerste schooldag op te wachten aan de schoolpoort, is huisarbeid of thuiswerk. Werknemers kunnen via deze mogelijkheid werken van thuis uit of op een andere, zelfgekozen locatie. Ook occasioneel telewerk is mogelijk. Bij deze vorm van telewerk werkt uw werknemer sporadisch thuis. Let op dat dit enkel in bepaalde gevallen mogelijk is.

Hoge schoolfacturen

Schoolgaande kinderen zijn duur. Gelukkig kan u uw werknemers helpen het hoofd te bieden aan de dure schoolfacturen van hun kinderen. U heeft hierbij 2 opties:  u betaalt het voordeel in natura (en betaalt RSZ-bijdragen en bedrijfsvoorheffing) of u kent uw werknemer extralegale kinderbijslag toe. Op laatst vermelde is geen RSZ verschuldigd zolang u de spelregels volgt.

Sportcheques

De start van het nieuwe schooljaar is ook hét moment om te starten met een nieuw sportprogramma. Om uw werknemers te stimuleren tot een gezonde levensstijl, kan u hen bijvoorbeeld sportcheques toekennen. Als de voorwaarden voldaan zijn, worden de toegekende sportcheques beschouwd als sociaal voordeel waardoor uw werknemer er niet op belast zal worden.

Educatief verlof

Een nieuw schooljaar, een nieuwe opleiding? Dankzij educatief verlof kan uw werknemer  zich bijscholen met behoud van zijn loon.  Het loon mag begrensd worden tot een bepaald bedrag dat jaarlijks wordt vastgesteld. Als werkgever moet u betaald educatief verlof toekennen wanneer de betrokken werknemer en de gevolgde opleiding voldoen aan de wettelijke voorwaarden. U kan na elk schooljaar een terugbetaling van de overheid ontvangen.

Meer weten?

Contacteer ons.