Consult
20 februari 2017
Tijd om het evaluatiesysteem te evalueren
Tijd om het evaluatiesysteem te evalueren

Tijd om het evaluatiesysteem te evalueren

Onlangs heerste er verontwaardiging binnen de energiegroep Engie Electrabel: het bedrijf zou haar werknemers ziek maken met het ‘subjectieve’ evaluatiesysteem Performance Management. Het stijgende aantal burn-outs zou namelijk gelinkt zijn aan de jaarlijkse beoordeling. Wat jammer dat een Performance Based Management Systeem zo zijn doel voorbij lijkt te schieten, terwijl de achterliggende bedoelingen zeer nobel zijn. Het is dus duidelijk dat de traditionele formule van evaluatiegesprekken aan een upgrade toe is.

Feedback is belangrijk

Beste werkgever, we kunnen er niet omheen: we hebben allemaal nood aan feedback. Daarom houdt u nog altijd functionerings-, beoordelings- of evaluatiegesprekken. Meestal gebeurt dat op de traditionele manier: een 1 op 1 terugblik op het voorbije jaar die resulteert in ontwikkelpunten voor het komende jaar.  Het vraagt bovendien best wel tijd en energie om de jaarlijkse feedbackmomenten zo te organiseren. En toch... het blijft een beetje een verplicht nummertje en de return kan zeker beter.

Nood aan een nieuwe feedback cultuur

Aangezien u toch investeert in feedback, is het misschien tijd om even stil te staan bij uw aanpak. Waarom bij waardevolle medewerkers blijven hameren op die enkele ontwikkelpunten? U zou zoveel meer bereiken als u samen met hen zou kijken naar hun talenten en hoe ze die in de toekomst beter kunnen laten floreren binnen uw onderneming. Talenten kan u hard maken via een kwantitatieve of via een  kwalitatieve aanpak: succesverhalen sprokkelen en samen bekijken hoe die herhaald en misschien zelfs nog verbeterd kunnen worden. Dat werkt zoveel motiverender. Ineens is er ook geen reden meer om al dat positieve op te sparen tot er weer een jaar om is. Kortere cycli dus, ook dat komt beter overeen met de evolutie die  uw onderneming in haar productieproces ondergaat.

Iedereen een hoek af. Iedereen witte raaf.

Het is een vaststaand feit: bij elke werknemer is er een hoek af. Of positiever geformuleerd: élke medewerker is een witte raaf. Het komt er dus op aan om niet continu te focussen op zijn of haar zwakke punten of fouten en dus te kijken naar het verleden. U focust beter op de toekomst, van verbeterpunten naar talenten en van één keer per jaar naar continu. In overleg voortdurend op zoek gaan naar de raakvlakken tussen uw werknemer en uw organisatie is een essentiële stap bij het streven naar duurzame inzetbaarheid. De drijfveren en talenten van deze medewerker aanspreken en juist inzetten, leidt tot meer werkplezier en engagement én tot betere resultaten. Stel uzelf en uw werknemer dus volgende vragen: wat geeft mijn medewerker energie? Wat is zijn passie? Wanneer is mijn medewerker ‘op zijn best’? En hoe kan ik hem hierop inzetten binnen mijn organisatie? Hoe helpt dit om mijn organisatiedoelstellingen te behalen?

Permanente evaluatie met een focus van terugblik naar de toekomst is veel effectiever dan één maal per jaar een groot ‘examen’ te organiseren. Stap af van de vinkgesprekken en vervang ze door vonkgesprekken. Zo creëert u niet alleen tevreden medewerkers maar ook tevreden klanten en dus ook een tevreden werkgever.

Chris Wuytens

Managing Director van Acerta Consult

Meer weten?

Contacteer ons.