Consult
9 oktober 2017
Tijdskrediet: wat is de impact van de strengere regels?
Tijdskrediet: wat is de impact van de strengere regels?

Tijdskrediet: wat is de impact van de strengere regels?

In 2017 verstrengden de regels rond tijdskrediet. Wij onderzochten bij 40 000 werkgevers in de privésector of er daardoor meer werknemers voltijds aan het werk zijn.

1 op 10 heeft één of andere vorm van loopbaanvermindering

Het antwoord is neen: de daling in het stelsel van tijdskrediet wordt quasi volledig gecompenseerd door stijgingen in de verschillende vormen van thematisch verlof. Het totaal percentage loopbaanverminderingen of -onderbrekingen bleef tussen 2015 en 2016 zo goed als gelijk.

Tabel 1: tijdskrediet daalt met 10 % in 2016, de vermindering van de prestaties met 1/5 blijft populairste

 

Maar tijdskrediet is niet de enige formule waarmee werknemers uit de privésector hun loopbaan kunnen onderbreken of verminderen. Zo kan uw werknemer beroep doen op een van de thematische verloven (ouderschapsverlof, medische bijstand of palliatief verlof).

Vooral door de toename van het aantal ouderschapsverloven in 2016 is de oorzaak van de status quo.  Van de werknemers met een of andere vorm van loopbaanonderbreking of -vermindering geniet een op de drie van deeltijds ouderschapsverlof.

Tijd opsparen

Ook het principe van “Loopbaansparen” in de wet Peeters kan een alternatief zijn voor tijdskrediet. Met de wet Werkbaar en Wendbaar werk is het principe in de maak dat werknemers in de toekomst tijd kunnen opsparen om later tijdens hun loopbaan als betaald verlof op te nemen.  Uw werknemer zou, binnen de afspraken, jaarlijks een aantal vakantiedagen als extralegaal voordeel kunnen opbouwen. Het systeem zou toelaten om zelfs de opgespaarde vakantiedagen over de jaren ‘op te sparen’ en dit over verschillende werkgevers.

Wil u meer inzicht in de mogelijkheden die u vandaag al kan uitwerken, contacteer ons. Laten we samen werk maken van #WerkbaarWerk.

Meer weten?

Contacteer ons.