Consult
5 juli 2017
Vakantie weigeren of intrekken. Kan dit zomaar?
Vakantie weigeren of intrekken. Kan dit zomaar?

Vakantie weigeren of intrekken. Kan dit zomaar?

Kent u de procedures rond het vastleggen van de jaarlijkse vakantie? Wij geven graag een antwoord op de meest gestelde vragen rond vakantie:

Kan ik de vakantie van mijn werknemer weigeren?

  • Uw werknemer heeft recht op vakantie, maar kan dit enkel opnemen in onderling overleg met u als werkgever. Het kan dus nooit eenzijdig worden vastgelegd. Dit zowel langs de kant van de werkgever als de kant van de werknemer. Wanneer u dit als werkgever weigert, dan kan dit voorgelegd worden aan de arbeidsrechtbank.

Wat als mijn werknemer toch vertrekt zonder mijn toestemming?

  • De werknemer begaat dan een fout die kan resulteren in een ontslag om dringende reden als deze fout meermaals voorkomt. Als werkgever kan u in zo’n geval best een duidelijke schriftelijke waarschuwing aan de werknemer geven.  

Ik heb de vakantie al goedgekeurd, kan ik dit nog intrekken?

  • Hier zijn geen specifieke regels over. Zoals hierboven vermeld kan u de individuele vakantie niet eenzijdig vaststellen, maar de vakantie wel weigeren of intrekken.
    Hier zijn natuurlijk een aantal voorwaarden aan verbonden. U mag de vakantie dus niet zomaar intrekken. Er moet een zwaarwichtige reden zijn en de belangen van de vakantieganger moeten afgewogen worden tegenover de belangen van de onderneming. Indien er geen oplossing komt, heeft de rechtbank het laatste woord.

 

De algemene regels rond jaarlijkse vakantie kan u nog eens rustig nalezen in afdeling 52 van de sociale gids op Trefzeker.

Meer weten?

Contacteer ons.