Consult
5 december 2017
Vergrijzing in alle sectoren?
Vergrijzing in alle sectoren?

Vergrijzing in alle sectoren?

Behoud als werkgever het evenwicht tussen ervaring en potentieel

Wij vroegen ons af in welke sectoren de jongste en in welke de oudste Belgische werknemers zitten. Hiervoor analyseerden we de leeftijd van de Belgische werknemers bij 40 000 werkgevers. Resultaat: de bouw en de horeca hebben gemiddeld de jongste werknemers (38,5). De textiel- en de metaalsector, het transport en de logistiek en de schoonmaaksector hebben de oudste werknemers. Verder is meer dan 3 op 10 van de werknemers in de social profit 50 jaar of ouder.

 

Leeftijdsspreiding per sector

Over alle sectoren heen is de gemiddelde leeftijd 42,2 jaar. Dat in de meer fysieke beroepscategorieën, zoals de bouw en de horeca, de gemiddelde leeftijd lager ligt, klinkt logisch. In de textiel-en de metaalsector, het transport en de logistiek en in de schoonmaaksector hebben de werknemers dan weer wat meer levenservaring.

Jonger dan gemiddeld:

Ouder dan gemiddeld:

Social profit verdient extra aandacht

Bekijken we de leeftijdsspreiding in de social profit sector, dan zien we dat 16,54 % van de medewerkers tussen 50 en 55 jaar oud is en 14,7 % ouder is dan 55. De natuurlijke uitstroom zal in deze sector over enkele jaren aanzienlijk zijn. Dit zal moeten aangevuld worden met een goede instroom want de zorgvraag zal niet verminderen, integendeel.

Evenwicht tussen ervaring en potentieel

Als u als werkgever vaststelt dat 1 op 4 van uw werknemers ouder is dan 60 jaar, is het meer dan hoog tijd om uw werkgelegenheidsplan en uw rekruteringsbeleid grondig aan te pakken. U wil als bedrijf niet in een situatie verzeilen waarin binnen de paar jaar een vierde van uw talent vertrekt. Bewust streven naar een voortdurend goed evenwicht tussen ervaring en potentieel, daar plukt een bedrijf jaar na jaar de vruchten van.

Hoe kan u hierop inspelen? Door een positief intern klimaat te scheppen dat uw medewerkers toelaat hun talenten te ontwikkelen. Me@MyBest© van Acerta helpt u een Me@MyBest©@mycompany te creëren.

Meer weten?

Contacteer ons.