Consult
27 november 2018
Verwachte loonindexering bedraagt 2,17% voor PC 200
Verwachte loonindexering bedraagt 2,17% voor PC 200

Verwachte loonindexering bedraagt 2,17% voor PC 200

In het begin van elk jaar wordt het loon aangepast aan de evolutie van de levensduurte. Voor 1 januari 2019 mag het Aanvullend Paritair Comité voor Bedienden (PC 200) zich verwachten aan een loonindexering met 2,17%. Dat rekende ACERTA vooruit, weliswaar nog gebaseerd op een voorlopig cijfer voor december.

Meer loon dan vorig jaar

Het systeem van automatische loonindexering is een uniek Belgisch fenomeen en heeft een impact op de evolutie van onze lonen. Hoe die indexering in de praktijk plaatsvindt, hangt af van de sector. Het indexeringssysteem van PC 200 bepaalt de toe te passen loonaanpassing op basis van volgende formule:

Dit zou leiden tot een indexeringscoëfficiënt van 102,17%, wat neerkomt op een stijging van 2,17%. Begin dit jaar, in januari 2018, bedroeg de loonindexering voor bedienden in de privésector 1,83%. De indexering van de lonen vanaf 1 januari 2019 voorspelt dus een nog grotere stijging.

Motiverend loonpakket bevat meer dan alleen loon

Doorgaans houden werkgevers rekening met een gemiddelde stijging van de loonkost van 3% per jaar. Als de stijging van de loonindexering inderdaad uitkomt op 2,17%, dan blijft er nog maar weinig marge over voor eventuele individuele loonsverhogingen. Maar loon is lang niet meer de enige verloningspijler waar bedrijven over beschikken. Denk maar aan opleidingen, vakantie, mobiliteit-, werktijd- en werkplekopties. Geef de werknemer inspraak in de te maken keuzes en je komt tot een motiverend loonpakket.

Ook andere sectoren kunnen zich aan stijging verwachten

Het Aanvullend Paritair Comité voor Bedienden (PC 200) stelt voor ruim 450.000 bedienden van de minimale loon- en arbeidsvoorwaarden vast. Een significant deel van de Belgische werknemers. Naast PC 200 zijn er ook nog andere sectoren met een indexeringssysteem dat voorziet in een jaarlijkse aanpassing van de lonen aan de inflatie bij het begin van een nieuw jaar. Ook de werknemers uit de voedingsnijverheid, de handel in voedingswaren, de primaire sector en bijvoorbeeld de casinobedienden mogen op 1 januari een aanpassing van hun loon aan de inflatie verwachten.

 

Graag meer weten over alternatieve verloningen? Ontdek het Benefit Motivation Plan

Meer weten?

Contacteer ons.