Consult
17 augustus 2017
Vliegtuig geblokkeerd en uw werknemer ook. Wat nu?
Vliegtuig geblokkeerd en uw werknemer ook. Wat nu?

Vliegtuig geblokkeerd en uw werknemer ook. Wat nu?

Uw werknemer kan niet op tijd terugkomen door een technisch defect aan het vliegtuig dat hem terugbrengt naar zijn thuishaven. Hij kan zijn werk dus onmogelijk hervatten op de afgesproken dag.

Wat moet u in deze situatie doen? 

Op de hoogte brengen

Uw werknemer moet u op de hoogte brengen wanneer hij die mogelijkheid heeft. Wanneer hij dit niet doet, kan u uw werknemer op ongewettigde afwezigheid plaatsen.
Uw werknemer heeft u verwittigd maar heeft zijn werk niet effectief hervat op de overeengekomen datum omdat hij nog vastzit in het buitenland? In dat geval is de werknemer gewettigd afwezig. Gezien hij echter niet werkt, bent u niet verplicht hem loon uit te betalen. Uw werknemer bevindt zich eenvoudigweg op onbezoldigde gewettigde afwezigheid. 

Beroep op uitkering van de RVA

Betekent dit dat de werknemer helemaal niets verdient? Niet per se. Wanneer de RVA het voorval als een geval van overmacht ziet, kan hij eventueel genieten van uitkeringen die verband houden met tijdelijke werkloosheid door overmacht. Deze uitkering is volledig ten laste van de RVA en u hoeft dus geen loon te betalen. Om te weten of het een 'geval van overmacht' is, raden we aan informatie in te winnen bij het RVA-kantoor van uw hoofdzetel.

Een alternatief...

Tot slot kan u met uw werknemer overeenkomen om zijn vakantiedagen in te zetten tijdens deze afwezigheidsdagen. Zo behoudt uw werknemer een bepaalde verloning. Maar deze onderhandeling moet in onderling overleg tussen u en uw werknemer gebeuren.

 

 

Meer weten?

Contacteer ons.