Consult
25 september 2018
Werken op de verkiezingsdag: 3 scenario’s
Werken op de verkiezingsdag: 3 scenario’s

Werken op de verkiezingsdag: 3 scenario’s

Zondag 14 oktober is het zo ver. Die dag trekken we met zijn allen naar het stemhokje om een nieuwe provincie- en gemeenteraad te kiezen. Ons land is een van de weinige landen waar de stemplicht geldt. Iedere meerderjarige burger zal die zondag dus verplicht zijn stem moeten uitbrengen. Zélfs als hij tijdens die uren eigenlijk in uw onderneming moet werken. Sommige medewerkers kunnen bovenop hun kiesbrief ook een oproep krijgen om te zetelen in een stembureau of telbureau. Hoe zit het dan met hun afwezigheid? En bent u hen dan loon verschuldigd? Wij zetten 3 scenario’s op een rijtje.

Stemmen tijdens de werkuren

Moeten uw medewerkers op zondag 14 oktober werken? Dan doet dat uiteraard geen afbreuk aan hun stemplicht. Als zij buiten de werkuren naar het stembureau kunnen, is er geen enkel probleem. Lukt dat niet, dan mogen zij het werk voor de nodige tijd verlaten om hun democratische plicht uit te oefenen. Uw medewerker is in dat geval gewettigd afwezig maar u bent hem gedurende die periode geen loon verschuldigd. Dat is voor veel werknemers een reden om hun stem door iemand anders te laten uitbrengen. De volmachtdrager kan om het even welke kiesgerechtigde zijn. Op basis van een volmachtformulier en een verklaring op eer van de werkgever, kan de volmachtdrager gaan stemmen in de plaats van uw medewerker.

Bijzitter tijdens de werkuren

Op 14 oktober zullen verschillende burgers het kiezen in de stemlokalen en het tellen van de stemmen in goede banen leiden. Het is dus perfect mogelijk dat een van uw medewerkers bovenop zijn kiesbrief een oproep ontving om te zetelen in een stem- of telbureau. Maar opgelet, er is een verschil naargelang de functie die uw medewerker die dag op zich zal nemen. Wordt uw medewerker opgeroepen om te zetelen als bijzitter, dan heeft hij het recht om afwezig te zijn van het werk mét behoud van loon. Hij kan in dat geval beroep doen op dagen ‘kort verzuim’. Is uw medewerker bijzitter in een hoofdbureau voor stemopneming? Dan mag hij afwezig zijn voor de tijd die daarvoor nodig is met een maximum van 5 dagen.

Voorzitter tijdens de werkuren

Ook medewerkers die moeten zetelen als voorzitter hebben het recht om afwezig te zijn van het werk. U moet echter hun afwezigheid op het werk niet vergoeden. Om misverstanden te vermijden informeert u best tijdig al uw medewerkers over de mogelijkheid om te stemmen bij volmacht en over de niet-betaling van loon in bepaalde gevallen. Goede afspraken zullen de hinder voor uw onderneming tot een minimum beperken.   

Heeft u vragen over arbeidsduur, loonbetaling of schorsingen van de arbeidsovereenkomst? Contacteer ons.

Meer weten?

Contacteer ons.