Consult
1 februari 2018
Werknemers kunnen binnenkort werken en niet-werken flexibeler organiseren
Werknemers kunnen binnenkort werken en niet-werken flexibeler organiseren

Werknemers kunnen binnenkort werken en niet-werken flexibeler organiseren

Vanaf 1 februari treedt het loopbaansparen in werking

Eind 2017 peilden wij naar de visie van CEO’s en directieleden op het loopbaansparen. Wij stelden vast dat 75 % het idee wel genegen is. Ook 70 % van de werknemers is vragende partij. Vanaf 1 februari 2018 wordt het loopbaansparen een reële optie. Maar dit betekent niet dat u het dan onmiddellijk in uw onderneming kan invoeren.

Wat is loopbaansparen?

Loopbaansparen laat een werknemer toe om tijd de sparen die hij dan op een later tijdstip opneemt. Zo kan hij zijn loopbaan zelf sturen en adempauzes in zijn professionele loopbaan inbouwen op de momenten dat hij dit zelf nodig vindt.

Vanaf wanneer kan u het loopbaansparen invoeren in uw onderneming?

Alvorens u het loopbaansparen kan invoeren, moet uw sector een algemeen kader uitwerken:  namelijk bepalen welke periodes gespaard kunnen worden en binnen welke termijn, welk loon hier tegenover staat...

Om de sector aan te zetten een systeem van loopbaansparen in te voeren, kan een individuele onderneming of een representatieve organisatie in het paritair comité daarvoor  de vraag tot uitwerking stellen aan het bevoegde paritair comité. Onderneemt het paritair comité niets binnen de zes maanden, dan kan een onderneming het loopbaansparen invoeren.

In de veronderstelling dat uw sector op 1/02/2018 gevraagd wordt een regeling uit te werken en de sector onderneemt niets, dan zal u het loopbaansparen ten vroegste vanaf 1 augustus 2018 kunnen invoeren in uw onderneming door een cao te sluiten.

Meer informatie over het loopbaansparen leest u hier of in afdeling 48 van de Sociale Gids in Trefzeker.

Meer weten?

Contacteer ons.