Consult
26 september 2016

Zet in op mobiliteit in de brede zin van het woord

Mobiliteit is voor velen nog al te vaak synoniem voor verplaatsingen met de auto. De ‘Week van de mobiliteit’ wil dan ook alternatieve, duurzame verplaatsingswijzen onder de aandacht brengen. Ook voor de werkgever bestaan er vandaag diverse mogelijkheden om creatief om te springen met mobiliteitsoplossingen.

Fiets in opmars

De Belgische werknemer legt een gemiddelde afstand af van 19 kilometer tussen zijn woonplaats en het werk. Dat blijkt uit de resultaten van de resultaten onze eerste Mobiliteitsbarometer. Meer dan 68% van de totale Belgische werkende beroepsbevolking werkt binnen een straal van 20 kilometer van zijn woonplaats, en dit percentage neemt toe. Werknemers gaan  dus steeds  dichter bij huis werken om de balans tussen werk en privé te behouden.

Hoewel de wagen nog steeds het populairste vervoermiddel is - 71 % van werknemers gebruikt de wagen om naar het werk te gaan – is het toch opvallend dat de dichtslibbing van onze wegen door structurele files  werknemers stimuleert om andere uitwegen te zoeken tijdens de spitsuren. Het gebruik van  de fiets als alternatief vervoermiddel tussen woon- en werkplaats stijgt met stip. De fiets als vervoersmiddel kent een stijging van meer dan de helft gebruikers in vijf jaar tijd. De fietsvergoeding die de werkgever aan  zijn werknemers toekent geniet bovendien een gunstige fiscale behandeling: deze is vrij van RSZ-bijdragen en belastingen. We verwachten dat er in de toekomst meer en meer gebruik gemaakt zal worden van de fiets om zich te verplaatsen naar het werk mede dankzij de intrede van de elektrische fiets.

Het nieuwe werken

Werkgevers kunnen ook actief inzetten op duurzame mobiliteit door het nieuwe werken vorm te geven binnen hun organisatie 50% van de werknemers kan zijn arbeidstijd reeds organiseren binnen glijdende werktijden.   Dit maakt het mogelijk werk en gezin beter te combineren en laat eventueel toe op de langste files te vermijden.    Telewerk, zeker wanneer dat vanuit de woonplaats kan worden geleverd, vermijdt dat de werknemer zich op weg moet begeven.  Dit geeft hem een duidelijke tijdswinst.    Belangrijk bij de organisatie van telewerk is wel dat de werkgever er ook zorg voor draagt om de aansturing van de medewerkers – nog meer dan voorheen – te doen oo basis van de output die de medewerker levert en niet op basis van diens “aanwezigheid”.

Mobiliteit op maat

Verder moet actief nagedacht worden over de mogelijkheden die een mobiliteitsplan biedt. Het is niet voor niets één van de prioriteiten van onze regering. Mobiliteit zou in een ideale wereld als vaste component moeten worden opgenomen in het verloningspakket van de werknemer. De werknemer staat er alvast voor open.  Zij willen graag hun loonpakket vrij invullen met een brede keuze van vervoersoplossingen, dat heeft Acerta onlangs nog onderzocht. Zo kunnen ze zelf de beste oplossing kiezen voor hun persoonlijke situatie. Dit kan een kleinere bedrijfswagen zijn in combinatie met een fiets of treinabonnement, maar evengoed een elektrische fiets of een thuiswerkdag.

Win-win

Mobiliteitsoplossingen bieden ook mogelijkheden werk beter met privé te combineren en bijgevolg tevredenheid en duurzame inzetbaarheid te verhogen. Werkgevers doen er goed aan om hier vandaag al over na te denken willen ze morgen de war for talent winnen.

 

Dirk Wijns, Director Acerta Consult

Meer weten?

Contacteer ons.