Consult
27 februari 2017

Zo vergroot u de loyaliteit van uw werknemers

Werknemers die zich betrokken voelen met de organisatie en tevreden zijn in hun job zijn een droom van iedere werkgever. Helaas bleek uit onze gegevens van werknemers in dienst bij 40 000 werkgevers uit de private sector dat medewerkers met 2 tot 5 jaar dienst het vaakst ontslag nemen. Maar hoe vermijdt u dat uw waardevolle werknemers vertrekken?  

Goede rekrutering en integratietraject

Van de nieuw aangeworven bedienden, neemt 9,5 % al het initiatief om zijn werkgever terug te verlaten in het eerste jaar dienst, bij bedienden met 1 tot 2 jaar dienst is dit zelfs 10 %. Om het risico op ontslagname te beperken start u dus best al bij de rekrutering. Hiervoor moet u een match vinden tussen enerzijds uw eigen verwachtingen en anderzijds de verwachtingen van de werknemer. Als u een nieuwe werkkracht op een grondige manier selecteert, is de kans kleiner dat één van de partijen verrast wordt op korte termijn. Daarnaast is het onboarding of integratietraject van cruciaal belang. Te vaak zien we dat door het gebrek hieraan het alsnog misloopt na een goed aanwervingstraject.

Bevorder de inzetbaarheid van uw medewerkers

Het moment dat een werknemer zijn ontslag indient, blijkt veel te maken te hebben met het aantal jaren dat hij op dat moment in dienst is. Zo nemen bedienden met een anciënniteit tussen 2 en 5 jaar het vaakst ontslag, net op een moment waarop een werknemer erg waardevol is. Hij is namelijk  volledig ingewerkt, heeft alles geleerd en kan volop meedraaien in de onderneming. Het is dan ook heel vervelend als een werknemer vertrekt om de verkeerde redenen.

Daarom is het belangrijk dat u het hele jaar door aandacht blijft besteden aan uw werknemers. Eén jaarlijks evaluatiemoment volstaat niet om de noden en behoeftes van uw werknemers te kunnen opvolgen. Aangezien er geen piekmomenten bestaan doorheen het jaar waarop werknemers beslissen hun ontslag te geven, geeft u beter continu feedback in plaats van één keer per jaar. Zo kan u regelmatig het carrière pad bijstellen naargelang de verwachtingen van beide partijen. Werknemers die al een aantal jaren dienst achter de rug hebben, moeten blijven bijleren zodat ze uitgedaagd blijven, zichzelf blijven ontwikkelen en de nodige kansen en aandacht krijgen van hun werkgever.

Als uw werknemers zich niet goed in hun vel voelen, maar niet goed weten waar naartoe te gaan, is loopbaanadvies een interessante oplossing. Door dit aan te bieden, voelen uw medewerkers zich gesteund in hun ontwikkeling, waardoor ook hun motivatie en band met het bedrijf groter wordt. Indien u geen aandacht heeft voor de inzetbaarheid van uw werknemers en niet peilt naar hun behoeften, moet u er rekening mee houden dat u het risico op demotivatie of vertrek verhoogt.

(Ex)werknemers als ambassadeurs

De kans bestaat dat ondanks het feit dat u het nodige gedaan heeft om de inzetbaarheid van uw werknemer in de onderneming te bevorderen en hem alle kansen gegeven heeft om zich betrokken te voelen bij de organisatie, uw werknemer toch vertrekt. In dit geval is het belangrijk dat uw werknemer tevreden vertrekt en zich elders kan ontwikkelen. Hij kan namelijk een belangrijke ambassadeur worden van u als ex-werkgever en uw (werkgevers)merk.  Bijna 1 op 2 werknemers die vrijwillig vertrokken zijn, overweegt namelijk nadien om terug te keren. Een goeie kracht die terugkeert met extra opgedane kennis heeft voor u als werkgever dan ook alleen maar voordelen.

Meer weten?

Contacteer ons.