Consult
3 augustus 2017
Zomerakkoord 2017: wat is de impact op uw verloning en arbeidsduur?
Zomerakkoord 2017: wat is de impact op uw verloning en arbeidsduur?

Zomerakkoord 2017: wat is de impact op uw verloning en arbeidsduur?

Na een nacht stevig onderhandelen, stelde de federale regering op 26 juli 2017 haar zomerakkoord voor. Het akkoord gaat niet alleen over de begroting maar bevat ook een aantal maatregelen met betrekking tot arbeids- en sociaalzekerheidsrecht.. Hoe deze maatregelen concreet uitgewerkt zullen worden, is nog koffiedik kijken. Toch willen wij u alvast een kort overzicht geven van wat er te verwachten valt wat aanwerving betreft. Zodra deze maatregelen concretere uitwerking krijgen, houden wij u uiteraard op de hoogte.

Verloning

Winstpremie voor werknemers

U zal uw werknemers een winstpremie kunnen uitkeren om ze zo te kunnen laten delen in de winst van uw bedrijf:

  • zonder verplichting voor de werkgever en zonder participatie van de werknemer in het kapitaal van de onderneming;
  • toegankelijk voor alle werknemers binnen een onderneming (behalve bedrijfsleiders);
  • komt niet in aanmerking voor de berekening van de loonnorm;
  • niet hoger dan 30 % van de loonmassa;
  • geen verschuiving ten nadele van toegekende klassieke bezoldigingen.

Vooropgestelde inwerkingtreding: 1 januari 2018

500 euro per maand onbelast

Gepensioneerden en wie al een hoofdactiviteit uitoefent voor minstens 4/5de, zal tot 500 euro per maand (6 000 euro per jaar) mogen bijverdienen in het kader van het vrijetijdswerk, specifieke functies in de non-profitsector en diensten van particulieren aan particulieren.

Vooropgestelde inwerkingtreding: 1 januari 2018

Vrij aanvullend pensioen loontrekkenden

De bedoeling is om een vrij aanvullend pensioen te voorzien:

  • gefinancierd door bijdragen die door de werkgever van het loon worden ingehouden en door de werkgever gestort worden bij een pensioeninstelling;
  • op vraag van de werknemer.

 

Arbeidsduur

E-commerce maatregelen

Ter bevordering van e-commerce-activiteiten in België voorziet de regering een specifiek kader gedurende 2 jaar om nachtwerk en zondagarbeid mogelijk te maken. In deze periode kan dit gerealiseerd worden via een aanpassing van het arbeidsreglement.

Na die periode van 2 jaar kan u deze regelingen definitief verankeren via cao of arbeidsreglement. Bij de invoering van nachtarbeid via cao, is deze cao geldig indien ze ondertekend is door tenminste 1 syndicale organisatie.

Vooropgestelde inwerkingtreding : 1 januari 2018

Studentenarbeid tussen 16 en 18 jaar op zondag

Studenten in deze leeftijdscategorie mogen in principe niet tewerkgesteld worden op zondag. Er komt een uitzondering voor verschillende sectoren (o.a. de detailhandel) op dit verbod voor jonge werknemers van minder dan 18 jaar.

Vooropgestelde inwerkingtreding: 1 januari 2018

Meer weten?

Contacteer ons.