Consult

Acerta Consult helpt Punch: van depannagedienst tot volwaardige hr-partner

Acerta Consult helpt Punch: van depannagedienst tot volwaardige hr-partner
Acerta Consult helpt Punch: van depannagedienst tot volwaardige hr-partner
De rol van Acerta als depannagedienst inzake payroll-administratie is uitgegroeid tot een absolute meerwaarderol als hr-partner. En hoe beter wij ons hr-beleid op orde hebben, hoe aantrekkelijker wij ook worden voor de vele mensen die wij nog hopen aan te trekken.
Yves Frenay,HR Director

Punch Powertrain in Sint-Truiden is een onafhankelijke leverancier van complete en vooral zuinige aandrijfsystemen (transmissies, hybride systemen, EV oplossingen, innovaties). Punch is een snelgroeiend bedrijf. In 15 maanden tijd, van juni 2015 naar september 2016 is het aantal medewerkers op de payroll gestegen van 410 naar 620.

Van depannagedienst tot volwaardige hr-partner

Punch Powertrain in Sint-Truiden is een snelgroeiend bedrijf. In 15 maanden tijd, van juni 2015 naar september 2016 is het aantal medewerkers op de payroll gestegen van 410 naar 620. De samenstelling van de medewerkers kent bovendien een grote complexiteit, met arbeiders en bedienen, expats, overuren, ploegen- en nachtpremies, voltijdsen en deeltijdsen enz. Dat maakt het human resources management navenant complex. Punch Powertrain was nog volop bezig een stabiele hr-administratie uit te bouwen, toen net voor de zomer van 2015 de meest ervaren payroll-medewerkster uitviel ten gevolge van een ongeval op weg naar het werk. Punch Powertrain zat met een dringend, reëel probleem.

Acerta Consult Inhouse depanneert Punch

Punch Powertrain zocht en vond de oplossing bij Acerta Consult. Acerta kenden ze al omdat ze begin 2015 met Acerta Sociaal Secretariaat in zee waren gegaan. De Inhouse-divisie van Acerta Consult kon in de broodnodige depannage voorzien, onder de figuur van Marie Van Durme, HR Officer Payroll van Acerta Consult. Zij zou ter plaatse twee à drie maanden de payroll-administratie op zich komen nemen.

“De rol van Acerta als depannagedienst is uitgegroeid tot een absolute meerwaarderol als hr-partner. En hoe beter wij ons hr-beleid op orde hebben, hoe aantrekkelijker wij ook worden voor de vele mensen die wij nog hopen aan te trekken”
Yves Frenay, HR Director Punch Powertrain

Van payroll naar loonoptimalisatie en verder

Marie Van Durme legt uit: “Mijn initiële opdracht was payroll. Maar er liepen op dat moment diverse hr-projecten, dat ik al snel met meer bezig was dan met payroll alleen. Dat kon ook omdat wij van Inhouse tegelijk generalist én specialist zijn. Een van de projecten die ik mee kon begeleiden was de loonoptimalisatie, het zogenoemde Cafetariaplan, dat medewerkers van Punch Powertrain een bedrijfswagen aanbood. Het bedrijf investeerde in optimale informatie zodat de mensen de beste beslissing konden nemen, op basis van complete informatie. Daar kwam dus wel wat bij kijken.”

Een hels karwei met resultaat

Punch Powertrain investeert in de tevredenheid van haar medewerkers. Het plan om hen te laten opteren voor een bedrijfswagen werd heel enthousiast onthaald. Dat had zeker ook te maken met de aanpak. Er werd beslist om eenmalig met de loonfiche van september 2015 een tweede, fictieve loonbon te bezorgen waarop ieder voor zich kon zien welk precies de impact zou zijn van de keuze voor een bedrijfswagen. Dat gaat nog net iets verder dan een goede simulatie. Alle opties exact uitwerken was een hels karwei, waarbij de versterking en de kennis van Acerta Consult Inhouse heel erg goed van pas kwamen. De medewerkers meer geven en uitkomen op een kostenneutraal resultaat voor de werkgever, het was meer dan een puur administratieve oefening. Maar ze heeft gerendeerd: in september 2016 waren al 150 medewerkers ingegaan op het voorstel.

Het Cafetariamodel met de bedrijfswagens loopt nog altijd, er komen nog voortdurend deelnemers bij. Dat komt o.a. door de voorwaarden om in te stappen, de optie is gelinkt aan anciënniteit (3 jaar) en/of loonschaal en werkregime (minstens 80%). Dit blijft dus iets om verder op te volgen en dat verhaal is nu in handen van een vaste medewerker.

Snel inspelen op volgende hr-uitdagingen

Ondertussen had Punch Powertrain alweer andere uitdagingen voor Marie. Zij bleek de geknipte persoon voor ad hoc versterking en een stabiliserende factor in een hr-afdeling in overgangsfase. Sinds juni 2015 is aan de structuur van de afdeling gesleuteld om die te optimaliseren. Marie kon door haar ervaring als consulent en met haar anciënniteit bij Punch Powertrain niet alleen bijspringen in de uitvoering van de taken, ze hielp ook nieuwe mensen en mensen met een nieuwe functie binnen hr mee opleiden. Voor bepaalde noden kende zij de kortste weg naar versterking. Zo introduceerde zij Acerta Legal voor het berekenen van een bonus voor de medewerkers na een overname. En door tussenkomst van Acerta HR Flex kan Punch Powertrain rekenen op twee tijdelijke recruiters die helpen de vele vacatures in te vullen.

Yves Frenay, HR Director licht toe: “In de figuur van Marie bracht Acerta Consult Inhouse stabiliteit en vertrouwen in onze hr. De rol van Acerta als depannagedienst is uitgegroeid tot een absolute meerwaarderol als hr-partner. En hoe beter wij ons hr-beleid op orde hebben, hoe aantrekkelijker wij ook worden voor de vele mensen die wij nog hopen aan te trekken.”

Altijd klaar voor een nieuwe uitdaging

Zit het risico er niet in dat de Maries van Acerta Consult Inhouse door de klanten geclaimd worden en dus niet beschikbaar geraken voor andere klanten? Niet echt. Marie verwoordt het zo: “Het is fijn om met je ervaring op cruciale momenten een grote impact te kunnen hebben op een bedrijf. Bij Punch Powertrain kwam ik op een moment dat ik veel kon mee beslissen en genoot ik een groot vertrouwen. Dat is heel motiverend. Maar van zodra een hr-departement geïnstalleerd is, zodra groei bestendigd wordt in een goed uitgerust hrm, kijk ik alweer uit naar een volgende uitdaging.”

Meer weten?

Contacteer ons.