Consult

Acerta kiest voor flexibel loonbeleid

Acerta kiest voor flexibel loonbeleid
Acerta kiest voor flexibel loonbeleid
We zochten bij Acerta naar een unieke, marktconforme verloningsstrategie die gericht is op klantenperformantie. Op die manier willen we het engagement van onze werknemers verder verhogen.
Brecht Decroos,Chief Human Resources

De kracht van mensen, daar staan we voor bij Acerta. Wij zijn uw hr-partner voor: starters, zelfstandigen, vrije beroepen en ondernemers, kmo's en ondernemingen. Daarnaast onderhouden we intensieve partnerships met boekhouders en accountants en beschikken we over een uitzonderlijke expertise in een aantal sectoren: overheidsdiensten, social profit, de land-en tuinbouwsector, de transport sector en de havengemeenschap. Acerta telt meer dan 1300 medewerkers, verdeeld over 38 kantoren in Vlaanderen, Brussel en Wallonië.

40% van de werknemers verhuist van traditioneel naar modern verloningssysteem

Als hr-groep wil Acerta intern uitdragen waar ze extern voor staan: ‘de kracht van mensen’ komt op de eerste plaats. De invoer van het flexibel loonbeleid is een belangrijke stap binnen die overkoepelde strategie. “Meer dan 75 procent van alle kosten in onze onderneming gaat naar personeelskosten. Dit is een serieuze investering en dat vraagt om een slimme hr-beheersing. Net daarom willen we onze lonen niet langer enkel en alleen koppelen aan anciënniteit. We zochten bij Acerta naar een unieke, marktconforme verloningsstrategie die gericht is op klantenperformantie. Op die manier willen we het engagement van onze werknemers verder verhogen”, aldus Brecht Decroos, Chief Human Resources Officer bij Acerta.

Anciënniteit is passé

Tot vorig jaar had Acerta een klassiek loonsysteem voornamelijk gebaseerd op anciënniteit. Naarmate de werknemer ouder wordt, ziet hij zijn maandelijkse vergoeding groeien. Het anciënniteitsprincipe was tot dan toe de enige parameter die werd gehanteerd. Het loon was niet zozeer afhankelijk van de prestaties van de werknemer of het bedrijf, maar stond vooral in functie van het aantal jaren ervaring. Het systeem was zeer traditioneel en hoewel het een interessant pakket aan voordelen aanbood, zoals groepsverzekering of maaltijdcheques, miste het verder voeling met de bedrijfsrealiteit. Het loonbeleid erkende geen differentiatie op vlak van talenten of prestaties. Als het bedrijf bovendien een goed financieel jaar doormaakte, merkte de werknemer hier niks van op zijn loonbrief. Omdat Acerta samen wil evolueren met alle werknemers, besloten ze begin dit jaar het flexibel loonbeleid in te voeren: klantenperformantie is het sleutelwoord bij Acerta en dat moet beloond en gestimuleerd worden.

Tweeledige flexibiliteit

Het nieuwe marktconforme loonbeleid wordt enerzijds gekoppeld aan de prestaties van de werknemers en anderzijds ook aan de vrijheid van de werknemers om een deel van hun loonpakket zelf samen te stellen.

De loonstijging of het aantal loonstappen wordt jaarlijks gebaseerd op de persoonlijke prestaties die ingedeeld worden in vijf categroieën, van laag tot excellent. Het aantal loonstappen die een werknemer toegekend krijgt, hangt niet alleen af van de persoonlijke prestaties, maar ook van de huidige loonpositionering: wie al veel verdient, krijgt bijvoorbeeld slechts halve loonstappen omdat de verwachtingen in die functies ook groter zijn. De waarde van een loonstap wordt vastgelegd aan de hand van de totaliteit van de prestaties binnen de gehele organisatie. De werknemers genieten op die manier mee van de resultaten van het bedrijf en de algemene loonkostenontwikkeling is hieraan ook gealigneerd. 

Het tweede deel van de nieuwe flexibiliteit zit in het cafetariaprincipe. Het nieuwe loonbeleid stelt werknemers in staat om 20 procent van hun loon in te ruilen voor alternatieven. “We bieden een ruim aanbod aan van verschillende voordelen waaruit ze zelf een deel van hun loonpakket kunnen samenstellen. Zo kunnen onze werknemers opteren voor bijvoorbeeld een geleasde wagen, pensioensparen of internetabonnement”, verduidelijkt Brecht Decroos. “Dankzij ons ruim mobiliteitsplan kan je daarnaast als werknemer heel wat mogelijkheden verkennen als je recht hebt op een wagen. Om fileproblemen te vermijden kun je ondermeer kiezen voor een treinabonnement in combinatie met een parkeerplaats aan een station naar keuze, terwijl je dan nog steeds recht hebt op een wagen maar dan een model uit een lagere categorie. De werknemer is volledig vrij om te beslissen wat het best voor hem werkt, maar Acerta stelt, volledig in lijn met de bedrijfsfilosofie, ecologische en tijdsbesparende mobiliteitsalternatieven voor.”

Werknemer kiest

Het nieuwe loonbeleid van Acerta is zonder meer vooruitstrevend en tekent een groot verschil af met het vorige systeem. Deze ommekeer is een grote stap voor de werknemers van Acerta. Er gaan jarenlange gesprekken en syndicaal overleg vooraf aan de invoering van het nieuwe systeem. De werknemer wordt echter niet voor een voldongen feit gezet: alle medewerkers mogen kiezen tussen het oude en het nieuwe loonsysteem. De mensen die kiezen voor het oude systeem krijgen hun loon nog steeds op basis van anciënniteit, maar hebben dan ook geen toegang tot het cafetariaplan. Die flexibele invulling van het loonpakket maakt enkel deel uit het van het nieuwe systeem.

Acerta organiseert twee informatierondes omtrent de verloningsmodules verspreid over twee jaar, zodat alle werknemers grondig de tijd kunnen nemen om een goede beslissing te nemen. Na 2017  kan je niet meer van systeem veranderen. “Eenmaal je gekozen hebt voor het nieuwe systeem, kan je niet meer terugkeren naar het oude. Het feit dat onze werknemers kunnen kiezen tussen beide loonsystemen, maakt onze aanpak toegankelijk en uniek. De werknemers zijn alvast dankbaar dat ze zelf kunnen kiezen en dat ze die verantwoordelijkheid krijgen. Het is geen kwestie van een collectief verhaal, maar veeleer van eigen keuzemogelijkheden, en dat willen we in elk moment van het proces doortrekken”, aldus Brecht Decroos.

40% vernieuwt

Momenteel hebben 513 of 40% van de medewerkers van Acerta al ingetekend op het nieuwe, flexibele loonbeleid. “Opmerkelijk is de mooie tweedeling wat betreft de motivatie voor een overstap. Uit onze cijfers blijkt dat 52% van die 513 medewerkers aangetrokken werden door het cafetariaplan. De andere helft koos uitdrukkelijk voor het performance gedreven element van het nieuwe loonbeleid. Beide luiken dragen dus bij tot de aantrekkelijkheid van het nieuwe beleid”, verduidelijkt Brecht Decroos.

Meer weten?

Contacteer ons.