Consult

Acerta zorgt voor individuele coaching bij Process Automation Solutions

Acerta zorgt voor individuele coaching bij Process Automation Solutions
Acerta zorgt voor individuele coaching bij Process Automation Solutions
Ik ben zeer tevreden over de aanpak en diepgang van de persoonlijke begeleiding van onze operationele leidinggevende. De coaching was flexibel, op maat van onze medewerker.
Alain Wullaert,Managing Director

Process Automation Solutions is een wereldwijde Automation Solution Provider (MAV). Het bedrijf staat voor innovatieve, op maat gemaakte en toekomstbestendige automatiserings-oplossingen voor de verwerkings- en productiesector.

Process Automation Solutions groeit sterk als organisatie. Wanneer een organisatie groeit, wordt er ook vaak meer verwacht van leidinggevenden. Vergeet dan niet dat de best presterende werknemer binnen een team niet per definitie een goede manager is. Leidinggevenden hebben namelijk vaak andere taken en verantwoordelijkheden dan voordien. Als een manager nog niet voldoende is gegroeid om zijn talenten om te zetten naar competenties, kan dit tot frustraties leiden in een team. Daarom klopte Process Automation Solutions aan bij Acerta voor het coachen van een leidinggevende.

Dankzij een brede waaier aan diensten en kennissen van Business Integration, DCS, SIS tot instrumentalisatie en elektrische design, biedt Process Automation Solutions hun klanten de beste oplossingen. Dit bedrijf heeft meer dan 1 200 automation engineers in dienst. 

Process Automation Solutions beseft dat leidinggeven niet voor iedereen vanzelfsprekend is en dat elke medewerker zijn competenties steeds verder kan ontwikkelen. Voor de persoonlijke begeleiding van een operationele leidinggevende, deed Process Automation Solutions een beroep op Acerta.

Eerst werd de huidige situatie doorgelicht aan de hand van zelfanalyses en e-analyses. Vervolgens bepaalden beide partijen meetbare doelstellingen. De leidinggevende maakt een persoonlijk werkboek op gebaseerd op deze doelstellingen. Intussen koppelt Acerta regelmatig terug naar de betrokkene. De coachee krijgt ook praktijkopdrachten mee gedurende 12 maanden om de bereikte resultaten voort te zetten of te versterken.

Alain Wullaert, Managing Director Process Automation Solutions licht toe: “Ik ben zeer tevreden over de aanpak en diepgang van de persoonlijke begeleiding van onze operationele leiding-gevende. De coaching was flexibel, op maat van onze medewerker. Deze aanpak heeft dan ook tot vertrouwen geleid tussen beide partijen. Wij hebben in Acerta een partner gevonden die ons met de nodige kennis en begrip van het vakgebied kan begeleiden in de voorziene groei in de organisatie en de verwachtingen die dit stelt op het team. Onze werknemer kreeg veel ondersteunend materiaal zoals syllabussen van trainingen o.a. over time management, leiding geven en interviewtechnieken. Deze theorie werd tijdens de volgende sessie opgepikt en er werd met concrete cases aan de slag gegaan.“